doc. Ing.

Lubomír Klimeš

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – docent

+420 54114 3243
klimes@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2019, doc.: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2014, Ph.D.: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství. Dizertační práce Optimalizace parametrů sekundárního chlazení plynulého odlévání oceli, cena rektora VUT v Brně.
 • 2010, Ing.: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Matematické inženýrství. Diplomová práce Stochastic Programming Algorithms, červený diplom, cena děkana FSI VUT v Brně.
 • 2010, Dott.: Facolta di Ingegneria, Universita degli Studi dell'Aquila (Itálie), obor Matematické modelování v inženýrství. Studijní program s Double Diploma.
 • 2008, Bc.: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Matematické inženýrství. Bakalářská práce Řešení diferenciálních rovnic metodou Laplaceovy transformace, červený diplom, cena děkana FSI VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • ak. rok 2011 - dosud: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2010/2011: 6TT Termomechanika - počítačová cvičení

Akademické stáže v zahraničí

 • 4/2019 - 9/2019: stáž na Concordia University, Montreal, Kanada
 • 11/2014: stáž na University of Zaragoza, Španělsko
 • 3/2013 Winter School, zaměření na stochasticku optimalizaci a modelování, Tignes, Francie
 • 5/2011 PCM Training School (COST akce TU0802), zaměření na modelování materiálů s fázovými změnami, Freiburg, Německo
 • 3/2011 Winter School, zaměření na stochastickou optimalizaci, Oppdal, Norsko
 • 9/2009 Summer School MathNanoSci, zaměření na matematické modelování pro nanotechnologie, Alba Adriatica (L'Aquila), Itálie
 • 2008 - 2009: Facolta di Ingegneria, Universita degli Studi dell\'Aquila (Itálie), obor Matematické modelování v inženýrství

Projekty

 • Navrhovatel a hlavní řešitel projektu specifického výzkumu FSI-J-13-1977: Rozvoj numerických metod, paralelizace a optimalizace v problematice tepelných procesů s fázovými změnami 
 • Navrhovatel a hlavní řešitel projektu specifického výzkumu FSI-J-12-22: Aplikace metod numerického modelování a optimalizace v inženýrských úlohách se změnou skupenství a struktury 
 • Spoluřešitel projektu specifického výzkumu FSI-J-11-7: Optimalizace a modelování úloh s fázovými a strukturálními přeměnami
 • Spoluřešitel projektu specifického výzkumu FSI-J-10-8: Matematické modelování a optimalizace v průmyslových aplikacích.
 • Spolupráce na projektu GA106/08/0606: Modelování přenosu tepla a hmoty při tuhnutí rozměrných systémů hmotných kovových materiálů.
 • Spolupráce na projektu GA 106/09/0940: Numerický a stochastický model plynule odlévaných ocelových předlitků obdélníkového profilu.
 • Spolupráce na projektu COST OC10051: Využití materiálů se změnou skupenství pro vyšší efektivnost solárních vzduchových systémů.
 • Spolupráce na projektu GAP101/11/1047: Tlumení kolísání teploty tekutiny pomocí akumulace tepla při změně skupenství.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

303

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

219

Citace ostatní (bez autocitací)

442