Ing.

Kamil Podaný

Ph.D.

FSI, ÚST OTTKP – vedoucí odboru

+420 54114 3250
podany@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Projekty

 • 2017

  Vývoj technologie výroby sendvičových prostorových panelů s využitím laserového svařování a hydroformování, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Vývoj technologie pokročilého solárního absorbéru se strukturovaným povrchem a řízenou cirkulací., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Využití progresivních technologií při výrobě teplosměnných solárních panelů., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Řešení problematiky tvarování dílců z trubek, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Ověření mezního přetvoření tenkostěnné trubky při zkoušce prolisováním stěny s využitím polytanu, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Technologická zkouška prolisováním stěny tenkostěnné trubky s využitím polyuretanu , zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2000
  Detail

  Analýza tahové zkoušky celistvých tenkostěnných trubek se vzorky dle ČSN, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Analýza problému nerovnoměrné deformace tenkostěnné trubky při jednoosém tahovém zatížení, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail