Detail projektu

Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

U výlisků se zpravidla předpokládá dvouosý stav napjatosti a trojosý stav přetvoření. V současné době jsou formulace celkového deformačního odporu založeny na materiálovém modelu odpovídajícím tahové zkoušce (jednoosá napjatost). U složitějších výlisků však toto zjednodušení neodpovídá realitě. Podstata projektu spočívá ve stanovení přirozeného přetvárného odporu za podmínek biaxiálního stavu napjatosti. Pro řešení bude využito radiálního vypínání trubek jak při kvazistatickém procesu, tak i při vyšších rychlostech deformací.

Označení

FSI-S-14-2394

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

ÚST-odbor technologie tváření kovů a plastů
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
ÚST-odbor technologie svařování a povrchových úprav
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; DOLEŽAL, J. Hodnocení maziv pro tažení korozivzdorných ocelí. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 69-72. ISSN: 1213-9289.
Detail

PETERKOVÁ, E.; SAMEK, R. A new approach to determining the bending moment in tube forming. In COMAT 2014 Conference proceedings. 1. 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-45-1.
Detail

PETERKOVÁ, E.; SAMEK, R. Stanovení ohybového momentu při tváření trubek. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 65-68. ISSN: 1213-9289.
Detail

DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; PETERKOVÁ, E. Dynamické tahové zkoušky prováděné na Hopkinsonově zařízení. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 61-64. ISSN: 1213-9289.
Detail

PETERKOVÁ, E.; SAMEK, R. A New Approach to Determining the Bending Moment in Tube Forming. Advanced Materials Research, 2015, no. 1127, p. 31-38. ISSN: 1022-6680.
Detail

PETERKOVÁ, E. Biaxial test of tubes using elastomer. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, vol. 16, no. 4, p. 765-771. ISSN: 1213-2489.
Detail

KIK, T.; SLOVÁČEK, M.; MORAVEC, J.; VANĚK, M. Numerical Simulations of Heat Treatment Processes. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 809-810, no. 809-810, p. 799-804. ISSN: 1660-9336.
Detail

PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; ŘIHÁČEK, J. Proposal of the flexible tool for the production of aerospace parts. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1338-1342. ISSN: 1805-0476.
Detail

CÍSAŘOVÁ, M.; PETERKOVÁ, E.; HORÁK, M. Design of experimental tool for tube hydroforming. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1541-1544. ISSN: 1805-0476.
Detail

PETERKOVÁ, E.; SAMEK, R. Determination of deformation resistance in tube flaring process. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1332-1337. ISSN: 1805-0476.
Detail

PETERKOVÁ, E.; ŠREFL, M. Use of 3D measuring system ARAMIS for analysis of tube flaring process. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1392-1397. ISSN: 1805-0476.
Detail

KIK, T.; SLOVÁČEK, M.; MORAVEC, J.; VANĚK, M. Numerical Analysis of Residual Stresses and Distortions in Aluminium Alloy Welded Joints. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 809-810, no. 809-810, p. 443-448. ISSN: 1660-9336.
Detail