Detail projektu

Řešení problematiky tvarování dílců z trubek

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Tenkostěnné trubky různého profilového tvaru jsou stále více využívány v tzv."lehčených" konstrukcích, příkladem jsou vzrůstající aplikace v automobilovém průmyslu. Trubky poskytují vysoký poměr pevnosti ku hmotnosti, přesnost tvaru a tuhost. Nosnou technologií jejich tvarování je ohyb, který je často doprovázen výskytem defektů ve formě zvlnění vnitřních poloměrů, deformace průřezů či nepřípustného ztenčování stěny. Nově jsou zkoumány technologické cesty k predikci či potlačení jejich vzniku.

Označení

FSI-S-10-81

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Samek Radko, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Fišar Luboš, Ing. - spoluřešitel
Forejt Milan, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Matoušek Karel, Ing. - spoluřešitel
Podaný Kamil, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Riesner Jan, Ing. - spoluřešitel
Šlais Miroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

ÚST-odbor technologie tváření kovů a plastů
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

MATOUŠEK, K.; SAMEK, R.; PODANÝ, K. Analýza změn průřezového tvaru a mechanismu ohybu trubek čtvercového průřezu. Kovárenství, 2010, roč. 2010, č. 38, s. 97-100. ISSN: 1213-9289.
Detail

RIESNER, J.; FIŠAR, L.; MATOUŠEK, K.; PODANÝ, K. Posouzení vhodnosti materiálu polotovarů pro ohyb trubek čtvercového průřezu. Kovárenství, 2010, roč. 2010, č. 38, s. 93-96. ISSN: 1213-9289.
Detail

PODANÝ, K.; SAMEK, R.; MATOUŠEK, K. Mechanics of square tubes bending and cross section distorsion. MM Science Journal, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 209-213. ISSN: 1803-1269.
Detail

DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; SAMEK, R. Dynamické tahové zkoušky plochých tyčí Hopkinsonovým testem. Kovárenství, 2011, roč. 2011, č. 40, s. 50-52. ISSN: 1213-9289.
Detail

DOHNAL, I.; FOREJT, M.; ŠLAIS, M.: SHTBT-2011-3; Modifikace zařízení pro dynamické tahové zkoušky plochých vzorků - Hopkinsonův test. VUT v Brně, ÚST, odbor tváření kovů a plastů, laboratoř B1/411. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, L., DVOŘÁKOVÁ, J., DVOŘÁK, J., MUSILOVÁ, J., FOREJT, M., DANĚK, L., PODANÝ, K., PÍŠKA, M.: X. Mezinárodní symposium FORM 2010 Tvářecí technika, technologie a materiály pro tváření. Congres Centre Trade Fairs Brno, Co (14.09.2010)
Detail