Detail projektu

Vývoj technologie pokročilého solárního absorbéru se strukturovaným povrchem a řízenou cirkulací.

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

O projektu

Výzkum a vývoj solárního absorbéru s vysokou účinností vyznačujícího se malou citlivostí na úhel dopadu slunečního záření využívající strukturovaný povrch sestávající z kónických dutin a meandrový systém proudění teplosměnné kapaliny.

Označení

FSI-S-12-5

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mrňa Libor, doc. RNDr., Ph.D. - hlavní řešitel
Cvoligová Hana, Ing. - spoluřešitel
Daněk Ladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Dohnal Ivo, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Doležal Jan, Ing. - spoluřešitel
Forejt Milan, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kopecký Lukáš, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Křivan Miloš, Ing. - spoluřešitel
Kubíček Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Lidmila Zdeněk, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Podaný Kamil, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rudolf Bronislav, Ing. - spoluřešitel
Řiháček Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šknouřilová Eva, Ing. - spoluřešitel
Šlosr Michal, Ing. - spoluřešitel

Útvary

ÚST-odbor technologie tváření kovů a plastů
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
ÚST-odbor technologie svařování a povrchových úprav
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; DOLEŽAL, J. Hodnocení maziv pro tažení korozivzdorných ocelí. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 69-72. ISSN: 1213-9289.
Detail

MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; LIDMILA, Z. Tváření strukturovaného povrchu solárního absorbéru hydroformováním. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 29-32. ISSN: 1213-9289.
Detail

ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L. Comparison of Implicit and Explicit Algorithms of Finite Element Method for the Numerical Simulation of Hydroforming Process. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1326-1331. ISSN: 1805-0476.
Detail

LIDMILA, Z.; ŠLOSR, M. Možnosti vytváření prolisů nepevným nástrojem. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 105-108. ISSN: 1213-9289.
Detail

MRŇA, L.; KŘIVAN, M. Technologie výroby deskového solárního aborbéru laserovým svařováním a nízkotlakým hydroformingem. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 101-104. ISSN: 1213-9289.
Detail

MRŇA, L.; FOREJT, M.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J. Manufacturing of solar absorber by unconventional methods. In Metal 2012. 1. 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-29-1.
Detail

PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; RUDOLF, B. Výroba povrchově strukturovaného solárního absorbéru nepevným nástrojem. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 109-112. ISSN: 1213-9289.
Detail

KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; ŠKNOUŘILOVÁ, E.; MRŇA, L. Vliv povlaků žárových nástřiků a úprav povrchu na absorpci slunečního záření. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 113-116. ISSN: 1213-9289.
Detail

KUBÍČEK, J.; MRŇA, L.; PODANÝ, K.; DANĚK, L.; LIDMILA, Z.; FOREJT, M. - 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava. In 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012. první. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2012. s. 72-82. ISBN: 978-80-89296-15-6.
Detail

MRŇA, L. OPTIMALIZACE LASEROVÉHO SVAŘOVACÍHO PROCESU – POKROČILÝ WELD MONITOR. In Zborník prednášok z konferencie Kvalita vo zváraní 2013. 1. Bratislava: Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, 2013. s. 69-75. ISBN: 978-80-88734-67-3.
Detail

MRŇA, L.; HORNÍK, P.; KUBÍČEK, J. New methods for monitoring laser welding process in the manufacture of solar absorbers. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1376-1381. ISSN: 1803-1269.
Detail

MRŇA, L. Řízení kvality při laserovém svařování - nová generace welding monitoru. In Stanovená a vyhrazená technická zařízení, vybrané a stanovené výrobky k posuzování shody. 1. Brno: Tesydo, s.r.o., 2013. s. 136-141. ISBN: 978-80-970354-5-7.
Detail

ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L. EuroBLECH 2014. MM Průmyslové spektrum, 2014, roč. 2014, č. 12, s. 20-22. ISSN: 1212-2572.
Detail

KUBÍČEK, J. Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2014. Slévárenství, 2014, roč. LXII, č. 11-12, s. 443-444. ISSN: 0037-6825.
Detail

MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J. Solární absorbér se strukturovaným povrchem – možná cesta ke zvýšení účinnosti. In Konference Alternativní zdroje energie 2014. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. s. 119-128. ISBN: 978-80-02-02546-7.
Detail

MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; HORNÍK, P.; ŠARBORT, M. Solar Absorber with a Structured Surface – a Way to Increase Efficiency. Acta Polytechnica (on-line), 2019, vol. 59, no. 2, p. 134-143. ISSN: 1805-2363.
Detail

MRŇA, L.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Solární absorbér se strukturovaným povrchem. 24053, užitný vzor. (2012)
Detail

MRŇA, L.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro pneumatické přidržování součástí u velkoplošného průvarového svařování. 25889, užitný vzor. (2013)
Detail

MRŇA, L.: SolarForm01; Zařízení pro hydroformování tvaru a povrchu poduškových solárních absorbérů. C1/206. (funkční vzorek)
Detail

MRŇA, L.: WeldPufOut; Zařízení pro pneumatické přidržování pro velkoplošné průvarové svařování. 1614a, A1. (funkční vzorek)
Detail

MRŇA, L.: ÉtaSolar001; Zařízení pro měření tepelné účinnosti solárních absorbérů. Svařovna, budova B. (funkční vzorek)
Detail

MRŇA, L.; LIDMILA, Z.; ŘIHÁČEK, J.; DOHNAL, I.; KUBÍČEK, J.; PODANÝ, K.: Solhar01; Harmonikový solární absorbér. C/206. (funkční vzorek)
Detail