Ing.

Kamil Podaný

Ph.D.

FSI, ÚST OTTKP – vedoucí odboru

+420 54114 3250
podany@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  ŘIHÁČEK, J.; PODANÝ, K.; FALTÝNEK, F. Prediction of the Stamped Part Thinning Depending on Its Geometry and Blank Material. Manufacturing TECHNOLOGY, 2019, roč. 19, č. 2, s. 314-320. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

  ŘIHÁČEK, J.; PODANÝ, K.; KABILKA, D.; MRŇA, L. Analysis of Bar feeding Into the Drawing Tool. MM Science Journal, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 3544-3548. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  ŘIHÁČEK, J.; PODANÝ, K.; PETERKOVÁ, E. Kapalina jako tvářecí médium. MM Průmyslové spektrum, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 38-41. ISSN: 1212-2572.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŘIHÁČEK, J.; PODANÝ, K.; HUDEČEK, M. Design of the Tool for Pressing of Tarpaulin Grommets. MM Science Journal, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 2205-2208. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2016

  PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; ŘIHÁČEK, J. Proposal of the flexible tool for the production of aerospace parts. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1338-1342. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; ŘIHÁČEK, J. Improving of shearing blades life. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1411-1414. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  KUBÍČEK, J.; ŠMAK, M.; PODANÝ, K.; MRŇA, L. Welded joint of high-strength steels Weldox 700 and common grade steel S 355. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1398-1401. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; PODANÝ, K.; PETERKOVÁ, E. Konstrukce termického solárního kolektoru s poduškovým absorbérem a jeho varianty. In Konference Alternativní zdroje energie 2016. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. s. 101-107. ISBN: 978-80-02-02666- 2.
  Detail

 • 2015

  PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; ŘIHÁČEK, J. Vývoj kontejnerového nástroje na gumu. Brno: 2015. s. 1-21.
  Detail

 • 2014

  MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J. Solární absorbér se strukturovaným povrchem – možná cesta ke zvýšení účinnosti. In Konference Alternativní zdroje energie 2014. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. s. 119-128. ISBN: 978-80-02-02546- 7.
  Detail

  LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; DOLEŽAL, J. Hodnocení maziv pro tažení korozivzdorných ocelí. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 69-72. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

 • 2012

  PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; RUDOLF, B. Výroba povrchově strukturovaného solárního absorbéru nepevným nástrojem. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 109-112. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; MRŇA, L.; PODANÝ, K.; DANĚK, L.; LIDMILA, Z.; FOREJT, M. - 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava. In 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012. první. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2012. s. 72-82. ISBN: 978-80-89296-15- 6.
  Detail

  MRŇA, L.; FOREJT, M.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J. Manufacturing of solar absorber by unconventional methods. In Metal 2012. 1. 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail

 • 2010

  RIESNER, J.; FIŠAR, L.; MATOUŠEK, K.; PODANÝ, K. Posouzení vhodnosti materiálu polotovarů pro ohyb trubek čtvercového průřezu. Kovárenství, 2010, roč. 2010, č. 38, s. 93-96. ISSN: 1213-9289.
  Detail

  MATOUŠEK, K.; SAMEK, R.; PODANÝ, K. Analýza změn průřezového tvaru a mechanismu ohybu trubek čtvercového průřezu. Kovárenství, 2010, roč. 2010, č. 38, s. 97-100. ISSN: 1213-9289.
  Detail

  PODANÝ, K.; SAMEK, R.; MATOUŠEK, K. Mechanics of square tubes bending and cross section distorsion. MM Science Journal, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 209-213. ISSN: 1803-1269.
  Detail

 • 2009

  ŠLAIS, M.; PODANÝ, K.; ŠMEHLÍKOVÁ, E.; FOREJT, M. Statické a dynamické mechanické chování oceli 17 240. In International Scientific Conference PRO-TECH-MA 2009, Progressive Technologies and Materials. Rzeszów: Politechnika Rzeszów, 2009. s. 262-266. ISBN: 978-83-7199-550- 7.
  Detail

 • 2008

  PODANÝ, K.; ŠMEHLÍKOVÁ, E.; SAMEK, R. Využití diagramů mezní tvařitelnosti při tvarování trubek. Kovárenství, 2008, roč. 2008, č. 33, s. 83-86. ISSN: 1213-9289.
  Detail

 • 2007

  PODANÝ, K. Mezní přetvoření tenkostěnné trubky při výrobě prolisů Polyuretanem. In Technológia 2007. 1. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 428 ( s.)ISBN: 978-80-227-2712- 9.
  Detail

  ŠTRONER, M.; ŠMEHLÍKOVÁ, E.; PODANÝ, K. Analýza tahové zkoušky celistvých tenkostěnných trubek se vzorky dle ČSN. In FSI junior konference 2005. 1. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3365- 6.
  Detail

  PODANÝ, K.; ŠMEHLÍKOVÁ, E. Technologická zkouška prolisováním stěny tenkostěnné trubky s využitím polyuretanu. In FSI junior konference 2005. 1. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3365- 6.
  Detail

  SAMEK, R.; PODANÝ, K.; ŠMEHLÍKOVÁ, E. Deformation behaviour of thin- walled tubes in tensile test. In Technológia 2007. 1. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 455 ( s.)ISBN: 978-80-227-2712- 9.
  Detail

  ŠMEHLÍKOVÁ, E.; SAMEK, R.; PODANÝ, K. Forming limits of thin- walled pipes. Journal for technology of plasticity, 2007, roč. 32, č. 1- 2, s. 77-84. ISSN: 0354- 3870.
  Detail

  PODANÝ, K.; ŠMEHLÍKOVÁ, E. Ověření mezního přetvoření tenkostěnné trubky při zkoušce prolisováním stěny s využitím polytanů. In FSI junior konference 2006. 1. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3364- 9.
  Detail

  ŠMEHLÍKOVÁ, E.; PODANÝ, K. Zkouška tvařitelnosti trubek vyboulováním. In FSI junior konference 2006. 1. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3364- 9.
  Detail

 • 2006

  PODANÝ, K. Technologická zkouška tenkostěnných trubek - prolisování stěny polyuretanem. In FORM 2006, Forming Technology, Tools and Machines. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. poster 5- 1 (poster 5-6 s.)ISBN: 80-214-3231- 4.
  Detail

 • 2005

  ČECH, J.; PERNIKÁŘ, J.; PODANÝ, K. Strojírenská metrologie. Strojírenská metrologie. vut. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2005. s. 1-176. ISBN: 80-214-3070- 2.
  Detail

  PODANÝ, K.; ŠMEHLÍKOVÁ, E. Analýza problému nerovnoměrné deformace tenkostěnné trubky při jednoosém tahovém zatížení. In FSI junior konference 2004 Brno. 1. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2290- 4.
  Detail

  PODANÝ, K., ŠMEHLÍKOVÁ, E. Nerovnoměrná deformace tenkostěnných trubek při tahovém zatížení. In Technológia 2005. Bratislava: STU Bratislava, 2005. s. 102 ( s.)ISBN: 80-227-2264- 2.
  Detail

  ŠMEHLÍKOVÁ, E.; PODANÝ, K.; SAMEK, R. Deformace vzorků trubek při jednoosém zatížení. In Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Brno: Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 147 ( s.)ISBN: 80-85960-97- 4.
  Detail

 • 2004

  PODANÝ, K. Problematika výroby prolisů na tenkostěnných trubkách. In Form 2004. Brno: Congress centrum Brno, 2004. s. 111 ( s.)ISBN: 80-86607-11- 9.
  Detail

  PODANÝ, K.; ŘIHÁČEK, V. Měření neelektrických veličin pomocí tenzometrických snímačů. 2004.
  Detail

 • 2003

  PODANÝ, K. Analýza mezního stavu napjatosti při tahové zkoušce plechu. In Juniormat ´ 03. Brno: VUT Brno, fakulta strojního inženýrství, 2003. s. 252 ( s.)ISBN: 80-214-2462- 1.
  Detail

  PODANÝ, K., ŠMEHLÍKOVÁ, E. Vyhodnocení mezního stavu napjatosti v místě krčku při tahovém zatížení. In Optimalizace výroby plechových dílů. Praha: Eduka, 2003. s. 16 ( s.)ISBN: 80-239-1768- 4.
  Detail

  PODANÝ, K. Vliv tažné mezery při výrobě součástí metodou hlubokého tažení. In Technológia 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 133 ( s.)ISBN: 80-227-1935- 8.
  Detail

 • 2002

  ŠMEHLÍKOVÁ, E., PODANÝ, K. Význam a uplatnění elektrolyticky nanesené sítě na povrchu vzorku. In Fond rozvoje vědy FSI 2002. Brno: Rektorát VUT FSI v Brně, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2290- 4.
  Detail

  GAJDOŠ, F., PODANÝ, K. Analytické řešení rychlosti tečení kovu do výronku. In Form 2002. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 173 ( s.)ISBN: 80-214-2162- 2.
  Detail

  PODANÝ, K. Vliv přidržovače při výrobě součástí metodou hlubokého tažení. In Form 2002. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 183 ( s.)ISBN: 80-214-2162- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.