Ing.

Kamil Podaný

Ph.D.

FSI, ÚST OTTKP – vedoucí odboru

+420 54114 3250
podany@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1992 - 27.09.1996

  Brno
  SPŠ strojnická v Brně, obor strojírenství

 • 28.09.1996 - 20.06.2000

  Brno
  Ing.; Magisterské prezenční studium; Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor technologie tváření kovů a plastů

 • 21.06.2000 - 23.05.2008

  Brno
  Ph.D.; Doktorské studium; Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor technologie tváření kovů a plastů

Přehled zaměstnání

 • 01.04.2003 - 30.11.2004

  Brno
  Výzkumný pracovník, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů
  úvazek 100 %

 • 01.12.2004 - 31.05.2008

  Brno
  Asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů
  úvazek 100 %

 • 01.06.2008 - ...

  Brno
  Odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů
  úvazek 100 %

 • 01.05.2014 - ...

  Brno
  Vedoucí odborů - technologie tváření kovů a plastů - technologie svařování a povrchových úprav

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost a vedení cvičení z oblasti technologie tváření kovů a měření pomocí tenzometrických snímačů v předmětech: Technologie tváření-CTT a BTTP, Technologie III-6T3, Strojírenská metrologie I-6SM, Seminář k bakalářské práci-FET, Seminář k diplomové práci-HD4 a Výrobní technologie I-2VT.
 • Metodické vedení a konzultační činnost v předmětech: Diplomový projekt-HD3 a Bakalářský projekt-FDT, vedení závěrečných vysokoškolských prací.
 • Člen státní zkušební komise pro bakalářský studijní program pro bakalářský studijní program Strojírenství obor Strojírenská technologie.

Vědeckovýzkumná činnost

Řešení vědecko-výzkumných úkolů zaměřených na oblast technologií tváření kovů, zejména pak na využití nepevných nástrojů

Univerzitní aktivity

 • 2014 - ... - Vedoucí odborů technologie tváření a svařování

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s podniky při řešení problémů v oblastech technologie tváření kovů

Projekty

 • spoluřešitel grantu TAČR TA04020456: Vývoj nových typů solárních absorbérů
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-17-4344: Vývoj technologie výroby sendvičových prostorových panelů s využitím laserového svařování a hydroformování
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-14-2394: Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-12-5: Vývoj technologie pokročilého solárního absorbéru se strukturovaným povrchem
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-11-26: Využití progresivních technologií při výrobě teplosměnných solárních panelů
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-10-81: Řešení problematiky tvarování dílců z trubek
 • řešitel fakultní projektu BD 1363062: Ověření mezního přetvoření tenkostěnné trubky při zkoušce prolisováním stěny s využitím polytanů
 • řešitel fakultní projektu BD 1353066: Technologická zkouška prolisováním stěny tenkostěnné trubky s využitím Polyuretanu
 • řešitel fakultní projektu BD 1343043: Analýza problému nerovnoměrné deformace tenkostěnné trubky při jednoosém tahovém zatížení