Detail projektu

Využití progresivních technologií při výrobě teplosměnných solárních panelů.

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Podstatou tohoto projektu je vytvořit nový typ solárního absorbéru využívající pokročilých technologií výroby, které umožňují novou konstrukci panelu s vyšší účinností přeměny sluneční energie na využitelné teplo. Vyšší efektivity se dosáhne zvětšením jeho povrchu pomocí profilování do tvaru žeber nebo lokálních dutin tvářením. Komplikovaný tvar čelního panelu vede k nutnosti použít pro spojení laserové svařování. Pro zvýšení účinnosti absorpce se předpokládá i povrchová úprava vysoce absorpční vrstvou.

Označení

FSI-S-11-26

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mrňa Libor, doc. RNDr., Ph.D. - hlavní řešitel
Daněk Ladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Dohnal Ivo, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Forejt Milan, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Henzl David, Ing. - spoluřešitel
Janík Martin, Ing. - spoluřešitel
Kubíček Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Leidorf Michal, Ing. - spoluřešitel
Lidmila Zdeněk, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Mášová Pavla, Ing. - spoluřešitel
Podaný Kamil, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šlais Miroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šlosr Michal, Ing. - spoluřešitel

Útvary

ÚST-odbor technologie tváření kovů a plastů
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
ÚST-odbor technologie svařování a povrchových úprav
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; MRŇA, L. Hopkinson tensile tests of flat specimen. In The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering. MM průmyslové spektrum. Brno: BUT-FMI Institute of Manufacturing Technology, 2011. p. 79-83. ISBN: 978-80-214-4267-2.
Detail

MRŇA, L.; KUBÍČEK, J.; JANÍK, M.; MIKMEKOVÁ, Š.; MIKMEKOVÁ, E. Svařování duplexní oceli Yb-YAG vláknovým laserem. In Technologické fórum 2011. 1. Praha: ČVUT, 2011. s. 147-153. ISBN: 978-80-01-04852-8.
Detail

KUBÍČEK, J.; MRŇA, L.; PODANÝ, K.; DANĚK, L.; LIDMILA, Z.; FOREJT, M. - 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava. In 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012. první. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2012. s. 72-82. ISBN: 978-80-89296-15-6.
Detail

MRŇA, L.; KUBÍČEK, J.; MIKMEKOVÁ, Š. Svařování austenitických a duplexních ocelí Yb-YAG vláknovým laserem. In Zborník z XXXIX. medzinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2011. 1. 2012. s. 60-66. ISBN: 978-80-89296-14-9.
Detail

DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; SAMEK, R. Tensile tests of flat bars at high strain rate. Acta Mechanica Slovaca, 2011, vol. 2011, no. 3, p. 46-50. ISSN: 1335-2393.
Detail

FOREJT, M.; ŠLAIS, M.; ŠVEJCAR, J.; VUT v Brně, Brno, CZ: Přípravek k dynamickému testování materiálu v tahu. 21472, užitný vzor. (2010)
Detail

MRŇA, L.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Solární absorbér se strukturovaným povrchem. 24053, užitný vzor. (2012)
Detail

FOREJT, M.; ŠLAIS, M.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení k provádění Taylorova kompresního testu. 21437, užitný vzor. (2010)
Detail

DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; VUT v Brně: Přípravek k dynamickému testování materiálu v tahu. 23703, užitný vzor. (2012)
Detail

DOHNAL, I.; FOREJT, M.; ŠLAIS, M.: SHTBT-2011-3; Modifikace zařízení pro dynamické tahové zkoušky plochých vzorků - Hopkinsonův test. VUT v Brně, ÚST, odbor tváření kovů a plastů, laboratoř B1/411. (funkční vzorek)
Detail

MRŇA, L.; FOREJT, M.; PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; KUBÍČEK, J.: Solar 150 struktura; Solární absorbér se strukturovaným povrchem. Ústav strojírenské technologie, odbor svařování a povrchových úprav.. (funkční vzorek)
Detail