prof. Ing.

Jiří Mišurec

CSc.

FEKT, UTKO – vedoucí ústavu

+420 54114 6984
misurec@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.

Projekty

 • 2020

  FW01010474, Analýza, detekce a mitigace hrozeb dostupnosti síťových služeb, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  FW01010200, Platforma pro vizualizaci dat s využitím prvků rozšířené reality pro složky záchranného systému, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 31.01.2022
  Detail

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních a systémů a jejich využití pro zabezpečení kritických infrastruktur, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  VI20192022111, Monitoring a management energetické soustavy v rozsáhlých komplexech budov kritické infrastruktury, zahájení: 01.09.2019, ukončení: 31.08.2022
  Detail

  FV40366, Datový monitoring pro zvýšení spolehlivosti procesů chytrých továren, zahájení: 01.08.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Architektura systému pro zabezpečený real-time monitoring energetických soustav , zahájení: 01.08.2019, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  VI20192022132, Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti , zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  TK02030013, Kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  TK02030146, Inovativní systém řízení a monitoringu nn a vn napěťových hladin energetických sítí chytrých měst, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  TJ02000332, Pokročilé metody monitorování provozu bezdrátových sítí, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TK02030039, Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Výzkum a vývoj modulárního systému nabíjení elektromobilů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  A network for dynamic wearable applications with privacy constraints, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  TK01030094, Inteligentní energetické sítě, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  TJ01000381, Pokročilé behaviorální modely aplikační vrstvy pro efektivní analýzu provozu v podnikových sítích, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2019
  Detail

 • 2017

  Vytvoření double-degree doktorského studijního programu Elektronika a informační technologie a vytvoření doktorského studijního programu Informační bezpečnost, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 30.09.2022
  Detail

  FV20487, Inteligentní řešení pro zvýšení efektivity a automatizace pracovního procesu pro implementaci konceptu Průmysl 4.0, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Monitoring a analýza komunikace pro bezpečnostní dohled kritických energetických infrastruktur, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  TF02000036, Nové metody pro optimalizaci energetické náročnosti a škálovatelnosti ultraširokopásmových lokalizačních systémů, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  VI20162018007, Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení energetických sítí a identifikaci hrozeb v energetické infrastruktuře, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  TA04021490, Prvky pro zavedení Smart Grids v distribučních sítích, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.08.2017
  Detail

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Příprava specialistů pro telekomunikace a informatiku - magisterské studium telekomunikační a informační technika, zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.03.2015
  Detail

  Inovace výuky číslicového zpracování signálů v předmětech bakalářského studia., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02020856, Aplikovaný výzkum inteligentních systémů pro sledování energetických sítí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Inovace diplomových seminářů a modernizace experimentálně-měřícího pracoviště pro řešení závěrečných projektů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výzkum elektronických komunikačních systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace předmětů zaměřených na řešení, návrh a konstrukci elektronických obvodů a systémů., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.01.2012
  Detail

 • 2010

  Inovace předmětu Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/075, Aplikovaný výzkum a vývoj systémů dálkového měření kvality dodávky elektrické energie, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2007

  Inovace laboratorní výuky předmětu Číslicové zpracování signálů , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  GA102/06/1233, Optimalizace algoritmů digitálního zpracování audiosignálů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Počítačová podpora řešení elektronických obvodů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Implementace nových algoritmů a využití programu pro simulaci spínaných obvodů ve výuce předmětu analogová technika, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  1ET301710509, Sofistikované potlačovače hluku a poruch při přenosu řečových signálů pro pevné a mobilní sítě nové generace, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  1ET110530523, Aplikovaný výzkum zabezpečené internetové komunikace se vzdálenými koncovými zařízeními v energetice, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2003

  Video přednášky do kursu "Mikroprocesorová technika v telekomunikacích", zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Inovace výuky kurzu "Mikroprocesorová technika v telekomunikacích, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  Inovace výuky předmětu "Konstrukce elektronických zařízení", zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Inovace výuky předmětu "Konstrukce elektronických zařízení", zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Inovace výuky kurzu "Číslicové zpracování akustických signálů" - F1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail