Detail projektu

Inovace výuky kurzu "Mikroprocesorová technika v telekomunikacích

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Projekt je zaměřen na podporu studijního programu volitelného kursu "Mikroprocesorová technika v telekomunikacích" oboru Elektronika a sdělovací technika. Projekt zpřístupní studentům systém pro testování a analýzu datových jednotek na různých vrstvách síťových modelů (TCP/IP, IPX/SPX, OSI). Pro cvičení kursu bude vytvořena nová laboratorní úloha pro analýzu a testovaní sítě a bude také obnovena náplň přednášek.

Popis anglicky
The project is focused on educational programme support of "Microprocessor technique in Telecommunications" facultative course at Electronics and Communication Engeneering branch. The project allows students use the system for data units testing and analysis on various network models (TCP/IP, IPX/SPX, OSI). The new laboratory work for network analysis and network testing will be created. The contens of lectures will be also renovate.

Klíčová slova
síť, analýza, datové jednotky, TCP/IP, IPX/SPX, OSI

Klíčová slova anglicky
network, analysis, data units, TCP/IP, IPX/SPX, OSI

Označení

1780/2002/F1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (03.05.2002 - nezadáno)
Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (03.05.2002 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (03.05.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (03.05.2002 - nezadáno)

Výsledky

BALÍK, M., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M. Oponovaná zpráva "Zavedení výsledků výzkumu na analyzátoru datových jednotek Observer do výuky kursu Mikroprocesorová technika v telekomunikacích", závěrečná zpráva k projektu FRVŠ/1780/2002. 2002.
Detail