Detail projektu

Kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka

Období řešení: 01.07.2019 — 30.06.2023

O projektu

Dnešní energetická i komunikační infrastruktura přechází z centralizovaných systémů do decentralizovaných, které nabízejí mnohem otevřenější možnosti. Nicméně tyto systémy se stávají také vzájemně mnohem propojenější, komplexnější a složitější, což vyúsťuje často ve zvýšené náklady (např. při rozšiřování sítě, instalace nových prvků a následný vznik nepředvídatelných problémů, díky interoperabilitě), vznik nových hrozeb (společenských, systémových, informačních či kybernetických), snížení spolehlivosti a dalším negativním vlivům na infrastrukturu a to převážně díky skrytým vazbám systémů či jednoduše neodhalitelným závislostem. V návaznosti na tyto dnešní společensko-vědní výzvy je představen tento projekt řešící kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka.

Klíčová slova
Kyberbezpečnost;Digitalizace;Digitální dvojče;Virtualizace

Označení

TK02030013

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.07.2019 - 30.06.2023)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (22.11.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
- plně financující (2019-07-01 - 2023-06-30)