Detail projektu

Platforma pro vizualizaci dat s využitím prvků rozšířené reality pro složky záchranného systému

Období řešení: 01.04.2020 — 31.01.2022

O projektu

Cílem projektu je vyvinout novou platformu pro vizualizaci dat a informací s využitím prvků rozšířené reality pro pomoc složkám záchranného systému v České republice (Integrovaný záchranný systém – IZS) a v zahraničí. Rozšířená realita přinese záchranným složkám přehlednější a přesnější informace a dodatečná data pro řízení mise a správné rozhodování při zásahu či mimořádné události, což přinese rychlejší zásah a správná rozhodnutí (zachráněný majetek, statky či infrastruktura) a větší bezpečnost záchranářů a občanů (méně zranění a úmrtí).

Označení

FW01010200

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (19.06.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- plně financující (2020-02-10 - 2022-12-31)