Detail projektu

Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí

Období řešení: 01.05.2019 — 31.12.2023

O projektu

Cílem projektu je vývoj nového systémového řešení pro řízení toku energie v energetické platformě komplexního systému Sophisticated Energy System (SEN) na úrovni distribučních sítí pro napájení energetických platforem obcí, měst či mikroregionů. SEN budou podporovat sofistikované metody řízení a perspektivní technologie za účelem zvýšení jeho bezpečnosti, spolehlivosti, surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti při maximálním zapojení decentrálních, zejména obnovitelných zdrojů energie. Cílem je v rámci 5letého řešení projektu zajistit připravenost na změnu koncepce řízení energetických soustav po implementaci zimního balíčku (EU Winter Package) v souladu s Národním akčním plánem pro chytré sítě a aktualizovanou Státní energetickou koncepcí.

Popis anglicky
The aim of the project is the development of a new system solution of energy flow control in an energy platform of a Sophisticated Energy System (SEN) on the level of distribution networks to supply energy platforms of municipalities, towns or microregions. SEN will be supported by sophisticated control methods and prospective technologies to increase its security, reliability, raw material self-reliance, and energy self-sufficiency, while maximizing the exploitation of decentralized, particularly renewable sources of energy. This way, within the 5-year implementation of the project we will ensure the readiness for a change in the energy system control concept having implemented the EU Winter Package in compliance with the National Action Plan for SGs and the updated State Energy Policy.

Klíčová slova
Smart Grids, Cybersecurity, Umělá Inteligence, Smart Metering

Klíčová slova anglicky
Smart Grids, Cybersecurity, Artifical inteligence, Smart Metering

Označení

TK02030039

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.05.2019 - 31.12.2023)
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 31.12.2023)
Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 31.12.2023)
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 31.12.2023)
Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 31.12.2023)
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 31.12.2023)
Vyčítal Václav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 31.12.2023)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.05.2019 - 31.12.2023)
Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.05.2019 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- plně financující (2019-07-26 - nezadáno)