Detail projektu

Prvky pro zavedení Smart Grids v distribučních sítích

Období řešení: 01.07.2014 — 31.08.2017

Označení

TA04021490

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.07.2014 - 31.08.2017)
Drápela Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2014 - 31.08.2017)
Kopička Marek, Ing.
- spoluřešitel (01.07.2014 - 31.08.2017)
Koutný Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2014 - 31.08.2017)
Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.07.2014 - 31.08.2017)
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2014 - 31.08.2017)
Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2014 - 31.08.2017)

Útvary

oddělení-EEN-CVVOZE
- příjemce (01.07.2014 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2013-12-17 - 2014-07-01)

Výsledky

UHER, V.; BURGET, R.; DUTTA, M.; MLÝNEK, P. Forecasting Electricity Consumption in Czech Republic. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. Prague, Czech Republic: 2015. p. 262-265. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

DRÁPELA, J.; BRATNER, L.; KOPIČKA, M.; PTÁČEK, M.; HROUDA, J.; VADINSKÝ, V.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; ČURDA, P. Dokumentace - testy jednotky řízení napětí. České Budějovice, Česká republika: 2017. s. 1-16.
Detail

KYSNAR, F.; DRÁPELA, J.; PTÁČEK, M.; HROUDA, J.; TOMAN, P. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014. České Budějovice, Česká republika: 2014. s. 1-8.
Detail

DRÁPELA, J.; KOPIČKA, M.; TOMAN, P. Dokumentace analýzy podmínek ostrovního provozu s vysokým zastoupením OZE. Brno, Česká republika: 2014. s. 1-21.
Detail

BROŽ, F.; KYSNAR, F.; DRÁPELA, J. Dokumentace návrhu architektury sw pro výpočet spolehlivosti. České Budějovice, Česká republika: 2014. s. 1-8.
Detail

HROUDA, J.; KYSNAR, F.; MLÝNEK, P. Dokumentace návrhu autonomní jednotky řízení napětí. České Budějovice, Česká republika: 2014. s. 1-15.
Detail

ČURDA, P.; KYSNAR, F.; HROUDA, J.; MLÝNEK, P. Dokumentace - hardwarové řešení, popis algoritmů jednotky řízení napětí. České Budějovice, Česká republika: 2015. s. 1-10.
Detail

KYSNAR, F.; PROCHÁZKA, K.; HROUDA, J.; PTÁČEK, M. Přenastavení frekvenčních ochran fotovoltaických elektráren. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-905014-4-7.
Detail

HROUDA, J.; PROCHÁZKA, K.; DRÁPELA, J.; KOPIČKA, M.; PTÁČEK, M.; HEŘMAN, A.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P. Dokumentace - testování sw paketu pro ověření ostrovních provozů. České Budějovice, Česká republika: 2017. s. 1-31.
Detail

DRÁPELA, J.; BROŽ, F.; KOPIČKA, M.; PTÁČEK, M.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; KYSNAR, F. Dokumentace - testování sw modulu na výpočet spolehlivosti. České Budějovice, Česká republika: 2017. s. 1-13.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J. Software Optimization of Advanced Encryption Standard for Ultra-Low-Power MSP430. In Artificial Intelligence Trends in Intelligent Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer, 2017. p. 469-478. ISBN: 978-3-319-57261-1. ISSN: 2194-5357.
Detail

KYSNAR, F.; DRÁPELA, J.; PTÁČEK, M.; HROUDA, J.; TOMAN, P. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015. České Budějovice, Česká republika: 2015. s. 1-9.
Detail

PTÁČEK, M.; KOPIČKA, M.; PAVELKA, T.; RADIL, L. Modelling of Small Wind Power Plant with Savonius-Darrieus Rotor in the PSCAD. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 204-209. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
Detail

KOLACIA, T.; DRÁPELA, J. Voltage Sensitivity to Power Flows Related to Distributed Generation. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). první. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Department of Electrical Power Engineering, 2016. p. 130-135. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
Detail

DRÁPELA, J.; HROUDA, J.; KOPIČKA, M.; PTÁČEK, M.; KYSNAR, F.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: 2016V007; Sw paket pro ověření ostrovních provozů - Etapa 2. EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 37001, České Budějovice, Česká republika. URL: http://www.egc-cb.cz. (software)
Detail

HROUDA, J.; KYSNAR, F.; PROCHÁZKA, K.; DRÁPELA, J.; MLÝNEK, P.; PTÁČEK, M.; KOPIČKA, M.; MIŠUREC, J.: 2016V005; Moduly regulace výroby a spotřeby - Etapa 2. EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 37001, České Budějovice, Česká republika. URL: http://www.egc-cb.cz. (software)
Detail

DRÁPELA, J.; HROUDA, J.; KOPIČKA, M.; PTÁČEK, M.; MLÝNEK, P.; KYSNAR, F.; MIŠUREC, J.: 2015V006; Sw paket pro ověření ostrovních provozů - Etapa 1. EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 37001, České Budějovice, Česká republika. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (software)
Detail

HROUDA, J.; KYSNAR, F.; PROCHÁZKA, K.; DRÁPELA, J.; MLÝNEK, P.; PTÁČEK, M.; KOPIČKA, M.; MIŠUREC, J.: 2015V004; Moduly regulace výroby a spotřeby - Etapa 1. EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 37001, České Budějovice, Česká republika. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (software)
Detail