Detail projektu

Inteligentní energetické sítě

Období řešení: 01.09.2018 — 31.08.2023

O projektu

Projekt hledá nové přesné, rychlé a snadno použitelné nástroje pro řízení a chránění aktivní distribuční soustavy s využitím více informací v reálném čase a přispět tak ke zvýšení její spolehlivosti a zkrácení doby regenerace po poruše. To vše za pomoci bezpečné informační a komunikační technologie (ICT), jakož i prostřednictvím implementace vhodných algoritmů chránění a řízení. V kooperaci a s přispěním aplikačních garantů pak také přenést výsledky projektu do prostředí reálné distribuční sítě a prostřednictvím experimentálního vývoje zvýšit jejich využitelnost a komerční potenciál.

Klíčová slova
distribuční síť; elektrická stanice; centralizovaný systém chránění; vzorkované hodnoty (SV); procesní sběrnice; senzory proudu; senzory napětí; adaptivní ochrany; kyberbezpečnost; komunikační technologie pro chytré sítě

Klíčová slova anglicky
distribution network; substation; centralized protection system; sampled values (SV); process bus; current sensors; voltage sensors; adaptive protection; cybersecurity; communication technology for smart grids

Označení

TK01030094

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.09.2018 - 31.08.2023)
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2018 - 31.08.2023)
Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.09.2018 - 31.08.2023)
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2018 - 31.08.2023)
Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2018 - 31.08.2023)
Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2018 - 31.08.2023)
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2018 - 31.08.2023)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.09.2018 - 31.08.2023)
Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.09.2018 - 31.08.2023)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- plně financující (2018-08-27 - nezadáno)

Výsledky

SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MUSIL, P.; VOZNAK, M.; ORGON, M.; HLAVNICKA, J. Capabilities and Visions of Broadband Power-Line in Smart Grids Applications. In 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-1334-0.
Detail

MLÝNEK, P.; KRAJSA, O.; MAŠEK, P.; Vysoké učení technické v Brně: Zapojení širokopásmové komunikační jednotky se zvýšenou spolehlivostí. 34523, užitný vzor. (2020)
Detail