Ing.

David Svída

Ph.D.

FSI, ÚADI OSM – odborný asistent

+420 54114 2263
svida@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Svída, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.