Detail produktu

StirlingIndi v. 1.0 - Program pro indikaci tlaku v pracovní komoře Stirlingova motoru

SVÍDA, D.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program StirlingIndi v. 1.0 slouží k indikaci tlaku v pracovní komoře Stirlingova motoru během jednoho pracovního cyklu. Pro sběr dat může sloužit libovolná měřicí karta National Instruments podporována ovladači NI MAX. Pro měření periodických dějů je nutné mít na hřídeli nainstalovaný inkrementální snímač. Uživatel si potom v programu pouze zvolí typ použitého inkrementálního snímače, měřicí kartu a posunutí značky horní úvrati na snímači do horní úvrati skutečné. Výstupem je průběh indikovaného tlaku během jednoho cyklu na který lze ještě aplikovat vhodný filtr.

Klíčová slova

Měření, Stirlingův motor, indikace tlaku

Datum vzniku

20.04.2009

Umístění

A1 623

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty