Ing.

David Svída

Ph.D.

FSI, ÚADI OPJ – odborný asistent

svida@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Svída, Ph.D.

Patenty

  • 2012

    užitný vzor
    SVÍDA, D.; BERAN, M.; BRADÁVKA, M.; Vítkovice holding, a.s.: Píst zážehového přeplňovaného motoru na stlačený zemní plyn. 24434, užitný vzor. (2012)
    Detail