Ing.

David Svída

Ph.D.

FSI, ÚADI OSM – odborný asistent

+420 54114 2263
svida@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Svída, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2011, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav dopravní techniky

Přehled zaměstnání

 • 2011-dosud, odborný asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUT v Brně  
 • 2008-2011, asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUT v Brně  
 • 2004-2008, technik, Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Magisterské studium - navazující:
  QTS - Teorie spalovacích motorů
  QVO - Vozidlové motory
  QS3 - Semestrální projekt

 • Bakalářské studium - prezenční:
  ESM - Spalovací motory

 • Bakalářské studium - kombinované:
  ESM-K - Spalovací motory
 • Vedení diplomových prací z konstrukce spalovacích motorů
 • Vedení bakalářských prací z konstrukce spalovacích motorů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Dynamika částí spalovacích motorů
 • Vibrace a hluk spalovacích motorů
 • Experimentální metody
 • CAD a metody reverzního inženýrství
 • Měření, testování a analýzy spalovacích motorů

Akademické stáže v zahraničí

 • 2012, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Německo, 2 měsíce

Projekty

 • 2012-2015, Výzkum a vývoj pístového spalovacího motoru pro spalování stlačeného zemního plynu, projekt TAČR Alfa TA02031128, člen řešitelského kolektivu
 • 2005-2011, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II. Projekt 1M6840770002 MŠMT ČR, odborný spolupracovník
 • 2005-dosud, Simulační modelování mechatronických soustav. Výzkumný záměr MŠMT ČR MSM0021630518, odborný spolupracovník
 • 2006-dosud, Reálné pracovní cykly motorů s vnějším přívodem tepla. Projekt GA ČR 101/06/0402, odborný spolupracovník
 • 2006, Fond vědy FSI, 2006 č. BD 136 3052, řešitel
 • 2007, Fond rozvoje vysokých škol, 2007 č. 2029, řešitel
 • 2009, Fond rozvoje vysokých škol, 2009 č. 2315, spoluřešitel
 • 2009-2012, Výzkum a vývoj dvoudobého vznětového motoru s protiběžnými písty, Projekt FR-TI1/580, MPO, člen řešitelského týmu
 • 2009-2018, NETME Centre, MŠMT OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize letadlové a automobilní techniky
 • 2010, Vývoj metod umožňujících stanovení mechanických ztrát, Standardní grant specifického výzkumu FSI VUT v Brně, FSI-S-10-2člen řešitelského týmu

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

6