Detail produktu

Program - výpočet reference

SVÍDA, D. STRECKER, Z. MAZŮREK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Jedná se o samostatný program pro výpočet referenčních hodnot emisí škodlivin ve výfukových plynech pro nízkorychlostní válcový dynamometr pro test emisí a brzd. Program resp. jeho výpočetní část bude později součást kompletního řídicího a vyhodnocovacího software válcové zkušebny. Program se skládá z databázové části, kde jsou uloženy všechny potřebné hodnoty pro vybraná vozidla a části pro výpočet referenčních hodnot pro samotný válcový dynamometr.

Klíčová slova

WLTP; emise; válcový dynamometr

Datum vzniku

22.12.2020

Umístění

Technická 2896/2 61669, Brno Lab. ÚADI C3

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty