Detail produktu

Nízkotlaký EGR okruh vznětového motoru

SVÍDA, D. BERAN, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Nízkotlaký okruh pro recirkulaci výfukových (LEGR) plynů byl navržen a sestaven pro vznětový motor 2.2 HDI 16V. Jeho hlavním úkolem je snížení obsahu škodlivin ve výfukových plynech a dosažení vyšší vnitřní "čistoty" uvnitř motoru při nižších nárocích na chladicí okruh, než je v současnosti běžné. Okruh umožňuje libovolně měnit během provozu jak množství recirkulovaných plynů, tak i jejich teplotu. Je plně kompatibilní s běžně používaným vysokotlakým okruhem pro recirkulaci výfukových plynů (HEGR) a během provozu lze tedy tyto EGR okruhy libovolně kombinovat.

Klíčová slova

Recirkulace výfukových plynů, chlazení, teplota, spalovací motor, emise škodlivin

Datum vzniku

22.12.2010

Umístění

Lab. ÚADI C3

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty