Detail produktu

Jednotka pro chlazení nasávaného vzduchu RJM 600

SVÍDA, D. BERAN, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží pro regulaci teploty nasávaného vzduchu vstupujícího do motoru. Zařízení je navrženo pro pomaluběžný trakční motor spalující jako palivo zemní plyn (CNG) o výkonu 600 kW. Systém se skládá z navrženého deskového výměníku, který je opatřen plynulou regulací sekundárního okruhu chladicího média na bázi glykolu. Možnost přesného nastavení požadované teploty nasávaného vzduchu je nezbytné při výzkumných a ověřovacích zkouškách na motorové zkušebně.

Klíčová slova

Chlazení vzduchu, plynový motor, motorová zkušebna

Datum vzniku

17.10.2013

Umístění

Lab. C3 ÚADI

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty