Detail produktu

ThrottleCalc v1.0

VANČURA, J. SVÍDA, D.

Typ produktu

software

Abstrakt

ThrottleCalc je program 1-D modelu škrticí klapky sacího traktu s kruhovým průřezem. Software je určen pro rychlý návrh škrticí klapky a získání odporového součinitele (resp. Tlakové ztráty) v závislosti na úhlu otevření klapky a rychlosti proudění v sacím potrubí spalovacího motoru. Software obsahuje globální uživatelské prostředí s možností grafického zobrazení výstupu (závislost tlakové ztráty na rychlosti proudícího média). Výsledná data lze exportovat ve formátu CSV.

Klíčová slova

Škrticí klapka, tlaková ztráta, ztrátový součinitel

Datum vzniku

28.10.2010

Umístění

A1/621

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty