Detail projektu

Komplexní dynamické systémy se změnami parametrů v silnoproudé elektrotechnice.

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2002

O projektu

Rozvoj diagnostických metod popisu chování nelineárních dynamických systémů pomocí deterministického chaosu s využitím fraktálové geometrie. Zkoumání nepravidelností některých systémů v silnoproudé elektrotechnice.

Klíčová slova
chaos, fraktály, nelineární dynamické systémy

Označení

GA102/00/1586

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2000 - 31.12.2002)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.01.2000 - 31.12.2002)
ČSAV - Ústav pro elektrotechniku
- spolupříjemce (01.01.2000 - 31.12.2002)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující

Výsledky

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Energy Balance of Sluphur Hexafluoride And Argon Arc Plasmas With Respect To Radiation. Proceedings of the XIII International Conference on Gas Discharges and their Applications. Glasgow, Great Britain: University of Strathclyde, 2000. p. 50-51.
Detail

KREJČÍ, P. OPTIMALIZACE VLASTNOSTÍ MAGNETICKÉ SPOJKY A MODELOVÁNÍ DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ SPOJKY S VYUŽITÍM METOD UMĚLÉ INTELIGENCE. Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis. Brno: VUT Brno, 2003. 32 s. ISBN: 80-214-2524-5.
Detail

KRÁL, P., ONDRŮŠEK, Č., HLAVOŇ, P. The radial magnetic force change due to turn-to-turn fault inside of the electrical machine field winding. In Measurement, Analysis and Experimental Parameters Identification Models of Induction Machines. Brno, Czech Republic: ÚVEE FEKT VUT Brno, 2001. p. 13 ( p.)ISBN: 80-214-1979-2.
Detail

BLUNÁR, M., KOLÁČNÝ, J. Rezonanční oblasti diskového krokového motoru P530. In Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

KRÁL, P. Analýza a výpočet magnetických sil působících v elektrickém stroji. In Elektrické pohony nezávislé trakce. Brno: FEI VUT Brno, 2001. s. 42 ( s.)ISBN: 80-214-1897-4.
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Implementation of Hybrid Fuzzy-Neural Network Approach for Short-Term Hourly and Peak Load Forecasting Using Weather Parameters. In MENDEL-2001. Brno: FSI VUT Brno, 2001. p. 25 ( p.)
Detail

KRATOCHVÍL, P.; VESELKA, F.; HAMMER, M. Constructional design of DC machine and its optimization by the methods of artifical intelligence. In Elektryka z. 177. Politechnika SLASKIEJ: 2001. p. 111 ( p.)
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Fuzzy Logic Based Short-Term Electric Load Forecasting. In Elektro-2001. Žilina Slovak Republic: Žilinská univerzita, 2001. p. 45 ( p.)
Detail

KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č. Influence of temperature on behaviour of magnetic drive and magnetic drive design optimisation. In Mechatronics, robotics and biomechanics. Brno: UMT FSI VUT Brno, 2001. p. 165 ( p.)ISBN: 80-7204-207-6.
Detail

KREJČÍ, P. ANALÝZA VLASTNOSTÍ MAGNETICKÉ SPOJKY - VLIV TEPLOTY NA MAXIMÁLNÍ MOMENT. In Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2001. BRNO: UVEE FEI VUT Brno, 2001. s. 0 ( s.)
Detail

ONDRŮŠEK, Č., KREJČÍ, P. Možnosti optimalizace elektrických strojů užitím metod umělé inteligence. In ELEKTRICKÉ POHONY NEZÁVISLÉ TRAKCE. Brno: UVEE FEI VUT Brno, 2001. s. 83 ( s.)
Detail

KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č. EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL MODELING AND OPTIMIZATION OF MAGNETIC DRIVE. In Měření, analýza a identifikace parametrů pro simulační modely asynchronních strojů. Brno: VUT Brno, 2001. p. 0 ( p.)ISBN: 80-214-1979-2.
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Fuzzy-Neural Network Based Short-Term Seasonal and Average Load Forecasting. In NOSTRADAMUS. Zlín: Technická univerzita Zlín, 2001. p. 154 ( p.)
Detail

KUDIN, V., KOLÁČNÝ, J. Design of optimal Controller with variable structure based on Bellman-Lyapunov method. In 8th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2002. June 5-7, 2002, Brno, Czech Republic. Brno University of Technology: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering., 2002. p. 313 ( p.)ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

FLÉGR, Z., KOLÁČNÝ, J. Rezonanční pásma 3-fázového krokového motoru. In STUDENT EEICT 2002. VUT Brno: 2002. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

KOLÁČNÝ, J. Dynamické vlastnosti elektromechanických systémů při změně parametrů. In Elektrické servopohony a jejich aplikace XII. Brno: Inženýrské centrum Brno,Brno Engineering Centre, 2002. s. 13 ( s.)ISBN: 80-86308-09-X.
Detail

KOLÁČNÝ, J., HONZÁK, A. Komplexní nelineární dynamické systémy,bifurkace. In EPVE 2002 Elektrické pohony a výkonová elektronika. VUT Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky., 2002. s. 170 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

KREJČÍ, P., HOUFEK, L. Influence of temperature on behaviour of magnetic drive with permanent magnets. In Engineering Mechanics 2001. Praha: Ústav termomechaniky, AV ČR, 2001. p. 149 ( p.)ISBN: 80-85918-64-1.
Detail

KOLÁČNÝ, J., HÁJEK, J., HEMERKA, P. Analýza DC pohonu z hlediska deterministického chaosu. In EPVE 2001 Elektrické pohony a výkonová elektronika. FEI VUT Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky Technická 8 616 00 Brno, 2001. s. 191 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

VESELKA, F., ONDRŮŠEK, Č., MALENOVSKÝ, E. Vibration analysis of AC commutator machine. In 3rd internation conference mechatronics, Třešť 2001. FEI VUT v Brně: 2001. p. 100 ( p.)
Detail

VESELKA, F. Electrical machines innovation for household appliances. In Electrical Drives and Power Electronics. Slovensko: 2001. p. 100 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

KOLÁČNÝ, J. ANALYSIS of CHAOS in PWM-BASED ELECTRICAL DRIVE with CASCADE CONTROL. In MENDEL 2001. Brno University of Technology,Faculty of Mechanical Engineering,2001: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Institute of Automation and Computer Science, 2001. p. 170 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

ONDRŮŠEK, Č., KOLÁČNÝ, J. ROBUST CONTROLLER ANALYTICAL DESIGN OF TRACKING ELECTRICAL DRIVE BY USING BELLMAN-LYAPUNOV METHOD. In MENDEL 2001. Brno University of Technology,Faculty of Mechanical Engineering,2001.: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Institute of Automation and Computer Science, 2001. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

ŠUNKA, J., KOLÁČNÝ, J. Spínaný reluktanční motor a jeho bezsenzorové řízení. In XXVII.CELOSTATNI KONFERENCE O ELEKTRICÝCH POHONECH PlzeŇ 12.-14. červen 2001. Česká elektrotechnická společnost UOS Elektrické pohony: UOS Elektricke pohony, Praha, 2001. s. 214 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

HÁJEK, J., BLAŽEK, F. Frequency inverters and harmonic components. In Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Brno: UVEE FEI Brno, 2001. p. D-50 ( p.)ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

HÁJEK, J., BLAŽEK, F. Electric drives and harmonic components. In STUDENT FEI 2001. Brno: FEI Brno, 2001. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

POZDNÍK, J., VESELKA, F. Studie provozních vlastností kluzného kontaktu v statickém režimu. In EPVE 2001 ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA. FEI VUT Brno: 2001. s. 185 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

ŠUNKA, J., KOLÁČNÝ, J. Switched reluctance motor and its sensorless control. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001,Volume 2. Vysoke uceni technicke v Brne: Vysoke uceni technicke v Brne, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2001. p. 108 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

BLUNÁR, M., KOLÁČNÝ, J. The Resonance Areas of the P530 Disc Stepper Motor. In Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

HONZÁK, A., KOLÁČNÝ, J. Diskrétní nelineární dynamický systém. In Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a informatiky: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2001. s. 22 ( s.)ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

JANEČEK, T., KOLÁČNÝ, J. Mikropohon s třífázovým EC motorem. In Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Vysoké učení technické v Brně , Fakulta elektrotechniky a informatiky.: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky., 2001. s. M 32 ( s.)ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

SKALICKÝ, J. Dynamické chyby sledování dráhy víceosých servopohonů pracovních strojů Dynamic errors of trajectory tracking with multiaxis servodrives of working machines. In Elektrické servopohony a jejich aplikace. Brno: Inženýrské centrum Brno, 2001. s. 9 ( s.)ISBN: 80-86308-05-7.
Detail

BAROŠ, M.; VESELKA, F.; HAMMER, M. Optimalization of sliding contact parameters for DC electrical machine by methods of artificial inteligence. In Elektryka z. 177. Politechnika SLASKIEJ: 2001. p. 100 ( p.)
Detail

KLÍMA, B. Polohové servopohony se synchronním motorem. In Sborník prací studentů a doktrandů IV.(1998). Brno: VUT v Brně, 1998. s. 79 ( s.)ISBN: 80-214-1141-4.
Detail

KLÍMA, M., ONDRŮŠEK, Č. Estimation of Induction Machine Rotor Flux Lincages Using Neural Networks. In X. International Symposium on Electric Machinery in Prague. PRAHA: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 30 ( p.)ISBN: 80-01-02617-5.
Detail

BUŠOV, B., VESELKA, F. InOVACE založené na znalostech. In GENERAL MANAGEMENT (GEMAN 02). Mariánské lázně: Mikota, 2002. s. 211 ( s.)ISBN: 80-86596-10-9.
Detail

BUŠOV, B., VESELKA, F. Technická tvůrčí práce se SW podporou. In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Scientific Padagogical Publishing, 2002. s. 23 ( s.)ISBN: 80-85645-46-7.
Detail

VLACH, R., ONDRŮŠEK, Č. Komplexní model synchronního motoru. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institud of mechanics of solids, 2002. s. 307 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

PŘIKRYL, L. Střídavý servopohon M‘Ax s vysokorychlostním přenosem dat mezi čidlem a měničem. In Elektrické servopohony a jejich aplikace XII. Brno: 2002. s. 51 ( s.)ISBN: 80-86308-09-X.
Detail

PŘIKRYL, L. Použití fuzzy logiky pro řízení autonomního lokomočního robota. In EPVE 2002. Brno: 2002. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

PŘIKRYL, L. Application of the Control Techniques Drivers in Coiler and Uncoiler Stands of the Wire Cutting Machines. In 8th Scientific and Business Conference-SILICON 2002. 2002. p. 75 ( p.)ISBN: 04-531-87.
Detail

GREPL, R., ONDRŮŠEK, Č. Polohové řízení mostového jeřábu v reálném čase. In Diagnostika a aktivní řízení 2000. VUT v Brně, Centrum pro mechatroniku ÚT AV ČR: VUT v Brně, Centrum pro mechatroniku ÚT AV ČR, 2000. s. 15 ( s.)ISBN: 80-214-1665-3.
Detail

PAZDERA, I. KOMPENZACE TŘENÍ SERVOPOHONU NEURONOVOU SÍTÍ. In EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika. VUT Brno UVEE, 2006. s. 203 ( s.)ISBN: 80-214-3286-1.
Detail

Tomáš Ondrák. Učení neuronových sítí. In EPVE 2006. Brno: VUT Brno UVEE, 2006. s. 198 ( s.)ISBN: 80-214-3286-1.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Calculation of Radiative Heat Transfer in Argon Arc Plasmas. Czechoslovak Journal of Physics, 2000, vol. 50, no. S3, p. 437-440. ISSN: 0011-4626.
Detail

KREJČÍ, P., VLACH, R. Optimization of ventilation network parameters of asynchronous generator by genetic algorithm. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskej - Elektryka, 2001, vol. 177, no. 05, p. 45 ( p.)ISSN: 0072-4688.
Detail

KHAN, M., ONDRŮŠEK, Č. Peak Electric Load Forecasting Using an Artificial Neural Network. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, vol. 2001, no. 9-10, p. 58 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Net Emission Coefficients in Argon Arc Plasmas. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, vol. 52, no. 6, p. 522-527. ISSN: 0011-4626.
Detail

PROCHÁZKA, F. Odezva pohonové soustavy na harmonické buzení. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, roč. 11, č. 1, s. 21 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

PROCHÁZKA, F., KRATOCHVÍL, C. Energetické kritérium stability pro nelineární dynamické systémy s cyklickými souřadnicemi. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, roč. 11, č. 4, s. 301 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

PROCHÁZKA, F. Bifurkace rovnovážných stavů pohonových soustav. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2003, roč. 10, č. 3, s. 199 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

PROCHÁZKA, F. Použití věty o centrální varietě k vyšetřování stability rovnovážných stavů nelineárních dynamických soustav. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 8, č. 4, s. 241 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

PROCHÁZKA, F. Diagram řešení - větvení rovnovážných stavů v bifurkačních bodech a jejich klasifikace. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 8, č. 3, s. 177 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

PROCHÁZKA, F., KRATOCHVÍL, C. Úvod do matematického modelování pohonových soustav. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. 186 s. ISBN: 80-7204-256-4.
Detail

KRATOCHVÍL, C., PROCHÁZKA, F. Výpočtové modelování pohonových soustav. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. 132 s. ISBN: 80-214-2850-3.
Detail

HOUFEK, L., FUIS, V., KREJČÍ, P. BEHAVIOUR OF MAGNETIC DRIVE FOR DIFFERENT NUMBER OF MAGNETIC PAIRS AND TEMPERATURES. In Dynamika strojů 2001. Praha: ÚT AV ČR, 2004. p. 59 ( p.)ISBN: 80-85918-61-7.
Detail