Detail publikace

Energetické kritérium stability pro nelineární dynamické systémy s cyklickými souřadnicemi

PROCHÁZKA, F., KRATOCHVÍL, C.

Originální název

Energetické kritérium stability pro nelineární dynamické systémy s cyklickými souřadnicemi

Český název

Energetické kritérium stability pro nelineární dynamické systémy s cyklickými souřadnicemi

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou využití energetického kritéria stability pro posuzování stability rovnovážných stavů nelineárních dynamických systémů s cyklickými souřadnicemi, tj. takových systémů, u nichž je jejich „konzervativnost“ porušena přítomností tzv. gyroskopických sil, resp. momentů, takže některé zobecněné souřadnice vystupují v kinetické energii daného systému pouze prostřednictvím svých zobecněných rychlostí a zobecněné setrvačné síly, příslušející těmto zobecněným souřadnicím, jsou rovny nule.

Český abstrakt

Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou využití energetického kritéria stability pro posuzování stability rovnovážných stavů nelineárních dynamických systémů s cyklickými souřadnicemi, tj. takových systémů, u nichž je jejich „konzervativnost“ porušena přítomností tzv. gyroskopických sil, resp. momentů, takže některé zobecněné souřadnice vystupují v kinetické energii daného systému pouze prostřednictvím svých zobecněných rychlostí a zobecněné setrvačné síly, příslušející těmto zobecněným souřadnicím, jsou rovny nule.

Klíčová slova

Kinetická energie, potenciální energie, Routhova funkce, cyklické souřadnice, rovnovážný stav, zobecněné souřadnice,stabilita, dynamický systém, gyroskopické síly a momenty.

Rok RIV

2004

Vydáno

31.08.2004

Strany od

301

Strany do

308

Strany počet

8

BibTex


@article{BUT46029,
 author="František {Procházka} and Ctirad {Kratochvíl}",
 title="Energetické kritérium stability pro nelineární dynamické systémy s cyklickými souřadnicemi",
 annote="Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou využití energetického kritéria stability pro posuzování stability rovnovážných stavů nelineárních dynamických systémů s cyklickými souřadnicemi, tj. takových systémů, u nichž je jejich „konzervativnost“ porušena přítomností tzv. gyroskopických sil, resp. momentů, takže některé zobecněné souřadnice vystupují v kinetické energii daného systému pouze prostřednictvím svých zobecněných rychlostí a zobecněné setrvačné síly, příslušející těmto zobecněným souřadnicím, jsou rovny nule.",
 chapter="46029",
 journal="Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics",
 number="4",
 volume="11",
 year="2004",
 month="august",
 pages="301",
 type="journal article - other"
}