Detail publikace

KOMPENZACE TŘENÍ SERVOPOHONU NEURONOVOU SÍTÍ

PAZDERA, I.

Originální název

KOMPENZACE TŘENÍ SERVOPOHONU NEURONOVOU SÍTÍ

Český název

KOMPENZACE TŘENÍ SERVOPOHONU NEURONOVOU SÍTÍ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek popisuje teoretický vliv reálného tření v regulační smyčce servopohonu. Realizace modelu polohové smyčky servopohonu je provedena pomocí programového prostředí Matlab/Simulink. Přičemž regulační struktura neobsahuje žádné omezení akčních veličin. Účinek tření je analyzován pomocí odchylek dráhy v polohové smyčce při opisu kružnice a rohu a zvoleném matematickém modelu tření. Pro omezení dráhových odchylek je navržen algoritmus zpětnovazební kompenzace pomocí umělé neuronové sítě. Neuronová síť je zde použita jako aproximátor matematického modelu tření.

Český abstrakt

Tento článek popisuje teoretický vliv reálného tření v regulační smyčce servopohonu. Realizace modelu polohové smyčky servopohonu je provedena pomocí programového prostředí Matlab/Simulink. Přičemž regulační struktura neobsahuje žádné omezení akčních veličin. Účinek tření je analyzován pomocí odchylek dráhy v polohové smyčce při opisu kružnice a rohu a zvoleném matematickém modelu tření. Pro omezení dráhových odchylek je navržen algoritmus zpětnovazební kompenzace pomocí umělé neuronové sítě. Neuronová síť je zde použita jako aproximátor matematického modelu tření.

Klíčová slova

NEURONOVÁ SÍŤ, TŘENÍ, LuGre MODEL, KOMPENZACE

Rok RIV

2006

Vydáno

01.01.2006

Nakladatel

VUT Brno UVEE

ISBN

80-214-3286-1

Kniha

EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika

Číslo edice

1

Strany od

203

Strany do

206

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT24687,
 author="Ivo {Pazdera}",
 title="KOMPENZACE TŘENÍ SERVOPOHONU NEURONOVOU SÍTÍ",
 annote="Tento článek popisuje teoretický vliv reálného tření v regulační smyčce servopohonu. Realizace
modelu polohové smyčky servopohonu je provedena pomocí programového prostředí
Matlab/Simulink. Přičemž regulační struktura neobsahuje žádné omezení akčních veličin. Účinek tření
je analyzován pomocí odchylek dráhy v polohové smyčce při opisu kružnice a rohu a zvoleném
matematickém modelu tření. Pro omezení dráhových odchylek je navržen algoritmus zpětnovazební
kompenzace pomocí umělé neuronové sítě. Neuronová síť je zde použita jako aproximátor
matematického modelu tření.",
 address="VUT Brno UVEE",
 booktitle="EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika",
 chapter="24687",
 institution="VUT Brno UVEE",
 year="2006",
 month="january",
 pages="203",
 publisher="VUT Brno UVEE",
 type="conference paper"
}