Nabídka programů

Konstrukce a dopravní stavby

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem Bc.

V případě, že vás zaujme obor Konstrukce a dopravní stavby, budete navrhovat mosty, střechy, haly, silnice nebo železnice.

Jako bakalář ze studijního programu Stavební inženýrství najdete práci jako projektant, stavbyvedoucí, technický dozor, projektový manažer nebo i referent na stavebním úřadě.

Přihláška se podává do programu Stavební inženýrství a oboru Všeobecného.

Stavělo se, staví se a stavět se bude!
Rozumíme konstrukcím.

  • 40

    Studuje u nás 40 % studentek a 60 % studentů

  • 100

    100 % uplatnění v praxi

  • 80

    80 % studentů posledního ročníku už pracuje u firmy z oboru

1. ročník

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FAST!

Jak se dostat na FAST

Další bakalářské
programy na FASTu