Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-GTN)

FAST-BF052Ak. rok: 2019/2020

Seminář je zaměřen k přípravě a zpracování bakalářské práce.
Stanovení základních geotechnických a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané bakalářské práce.
Požadavky na vypracování bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volbu optimálního technologického postupu.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základové konstrukce, podzemní stavby, zemní konstrukce, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování betonových a ocelových konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Naučit studenty bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volba optimálního technologického postupu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor