Detail předmětu

Projektování betonových konstrukcí

FAST-BL054Ak. rok: 2019/2020

Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí (podklady, předpisy, dokumentace). Podrobnosti a speciální případy v dimenzování a v navrhování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb.
Modelování nosných konstrukcí pomocí výpočetní techniky. Programy pro dimenzování, kreslení výkresů a pro řešení nosných konstrukcí a možnosti jejich praktické aplikace. Procvičování programového vybavení pro řešení vybraných úloh.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost o podrobnostech a speciálních případech v dimenzování a v navrhování betonových nosných konstrukcí.
• Schopnost využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí.
• Schopnost navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek.

Prerekvizity

zatížení, software pro statické řešení konstrukcí, statické modely konstrukcí, navrhování betonových a zděných konstrukcí, předpjatý beton

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí - podklady, základní aktualizované normativní předpisy.
2. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí - projektová dokumentace (typy, technická zpráva, statický výpočet, výkresy).
3. Speciálnosti v dimenzování zděných, železobetonových a předpjatých prvků.
4.- 5. Podrobnosti a zvláštnosti při návrhu vybraných nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb.
6. Software pro dimenzování, kreslení výkresů tvaru a výztuže a pro řešení nosných konstrukcí.
7.- 8. Modelování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb pomocí výpočetní techniky.
9.- 11. Návrh vybraného železobetonového a předpjatého konstrukčního prvku.

Cíl

Získat znalosti o podrobnostech a speciálních případech v dimenzování a v navrhování betonových nosných konstrukcí.
Využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí.
Navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor