Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-PKO)

FAST-BM051Ak. rok: 2019/2020

Zpracování podkladů pro bakalářskou práci, jejich obhajoba v seminárních skupinách. Příprava a zpracování bakalářské práce. Praktická průprava na obhajobu bakalářské práce. Kontrola znalostí náplně odborných předmětů.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a schopnosti potřebné pro dokončení bakalářské práce. Seznání se prakticky s potřebnými laboratorními zkouškami a s projekčními standardy.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, technologie a materiály pro stavbu silnic a dálnic.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Základní znalosti o projektování, technologických a laboratorních pracech, připravenost k bakalářské práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor