Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-KDK)

FAST-BO060Ak. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování nosných ocelových, dřevěných nebo spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů (např. způsoby řešení složitějších případů zatížení, spojů a detailů). Rovněž je zaměřen na širší zvládnutí zásad provádění, realizace a zakreslování ocelových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu prohloubení znalostí v oblasti navrhování a realizace kovových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů, zejména s ohledem na problematiku v souvislosti s konkrétním zaměřením bakalářské práce.

Prerekvizity

- Znalosti stavební mechaniky, pružnosti a plasticity (určení vnitřních sil, průřezové charakteristiky). - Znalosti a principy navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů. - Schopnosti sestavování výpočtových modelů jednoduchých halových objektů. - Schopnosti stanovení a aplikace základních typů zatížení na konstrukce dle EC (vlastní tíha, sníh, vítr). - Znalosti navrhování ocelových, dřevěných či ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení, dle EC.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor