Detail předmětu

Dřevěné konstrukce (K)

FAST-BO003Ak. rok: 2019/2020

Vývoj dřevěných konstrukcí, perspektivy využití dřeva ve stavebních konstrukcích. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. České a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí.
Mezní stavy. Zásady vytváření výpočtových modelů. Základní způsoby namáhání prvků DK a metodika jejich ověřování.
Spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje.
Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce – nosníky, rámy a oblouky. Zásady konstrukčního a teoretického řešení.
Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce.
Výroba a montáž. Ochrana a údržba.
Protipožární odolnost dřevěných staveb.
Zásady sanace a rekonstrukce. Příklady realizovaných dřevěných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje a zvládne cíle předmětu zaměřené zejména na problematiku navrhování prvků dřevěných konstrukcí, dřevěných konstrukcí pozemních staveb i mostů, z hlediska obsahu podrobněji rozvedenou v harmonogramu příslušného předmětu.

Prerekvizity

Pružnost a plasticita, průřezové chrakteristiky, zásady navrhování konstrukcí a dopravních staveb, zatížení stavebních konstrukcí, stavební materiály.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled vývoje a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí.
2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, typy příčných vazeb, základní prostorové systémy.
4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí.
5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí, příklady typických spojů v konstrukcích.
8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Výpočet a konstrukční detaily lepených konstrukcí.
9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Výpočet a konstrukční detaily příhradových konstrukcí
10. Zabezpečení prostorové tuhosti konstrukcí, ztužidla.
11. Prostorové konstrukce typu kopulí, kleneb, skořepin, lomenic a strukturních konstrukcí. Příklady realizovaných konstrukcí.
12. Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce.
13. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. Protipožární odolnost.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor