Detail předmětu

Železniční stavby 1

FAST-BN001Ak. rok: 2019/2020

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, rozchod koleje, vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů, směrové poměry, sklonové poměry, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení. Pražcové podloží – únosnost, rozdělení napětí, typ konstrukce a navrhování konstrukce, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku geometrických parametrů koleje, projektování železničních tratí a členění a stavbu železničního spodku.

Prerekvizity

Geodézie ve stavebnictví, souřadnicové systémy v ČR, geodetické výpočty, úhlová a délková měření, výškové systémy a výšková měření, vytyčování staveb, přehled o mapových dílech v ČR Mechanika zemin, klasifikace zemin pro inženýrské účely, smyková pevnost zemin, napětí v zemině. Pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky. Základní pojmy, dělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - terminologie, základní pojmy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová poloha, rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
2. Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů. Vzestupnice. Zborcení koleje
3. Směrové poměry. Přechodnice.
4. Přechodnice s nelineárním průběhem křivosti.
5. Složené oblouky. Mezilehlá přechodnice. Inflexní motiv.
6. Sklonové poměry. Zaoblení lomu sklonu.
7. Uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
8. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
9. Zaměření prostorové polohy, úlohy optimalizace.
10. Vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
11. Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou geometrických parametrů koleje, projektování železničních tratí a členěním a stavbou železničního spodku a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor