Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: SAk. rok: 2019/2020Zaměření: Technická zařízení budov

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby zaměření Technická zařízení budov navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Pozemní stavby zaměření Technická zařízení budov.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Technická zařízení budov získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů v oblasti technických zařízení budov.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Technická zařízení budov získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CL001Betonové konstrukce (S)cs5zimníPovinnýzá,zkano
CT011Experimentální metody v TZBcs4zimníPovinnýzá,zkano
CO001Kovové konstrukce 2cs5zimníPovinnýzá,zkano
CA001Matematika 5 (S)cs4zimníPovinnýzá,zkano
CH014Nauka o budovách 2cs4zimníPovinnýzá,zkano
CH003Počítačová aplikace stavební fyzikycs3zimníPovinnýklano
CD003Pružnost a plasticita cs5zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
CB001Aplikovaná fyzikacs3letníPovinnýzá,zkano
CT004Diplomový seminář (S-TZB)cs3letníPovinnýano
CT012Modelování soustav TZBcs4letníPovinnýzá,zkano
CH001Stavební akustika a denní osvětlení budovcs3letníPovinnýklano
CT002Vybrané statě ze vzduchotechnikycs5letníPovinnýzá,zkano
CT003Vybrané statě ze zdravotechnikycs5letníPovinnýzá,zkano
CT001Vybrané statě z vytápění cs5letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CT013Audit budovcs4zimníPovinnýzá,zkano
CH015Průběh procesu výstavbycs, en2zimníPovinnýano
CT014Řízení a provozování TZBcs4zimníPovinnýzá,zkano
CT006Specializovaný projekt (S-TZB)cs8zimníPovinnýklano
CT007Termomechanikacs5zimníPovinnýzá,zkano
CZ052Etika v podnikání cs2zimníVolitelný5492ano
CZ057Prezentační dovednostics2zimníVolitelný5492ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2zimníVolitelný5492ano
CT051Mechanika tekutincs5zimníVolitelnýzá,zk5493ano
CT052Technika prostředícs5zimníVolitelnýzá,zk5493ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5492 0 CZ052, CZ057, CZ056
5493 0 CT051, CT052