Detail předmětu

Audit budov

FAST-CT013Ak. rok: 2019/2020

Legislativní náležitosti pro využívání energetického auditu a energetického posudku
Energetická bilance v auditu
Energetická bilance v posudku
Enviromentální dopady v auditu a posudku
Ekonomika v auditu a posudku
Energetický audit v rámci EU

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Energetické hodnocení budov, vytápění, vzduchotechnika, stavební fyzika, základy zdravotechniky, chlazení a elektroinstalace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Legislativní úvod, energetický zákon, energetický audit a posudek.
2. Struktura energetického auditu.
3. Struktura energetického posudku.
4. Bilance energetických toků v energetickém auditu.
5. Bilance energetických toků v energetickém posudku.
6. Systémy managementu hospodaření s energií.
7. Hodnocení enviromentálního dopadu.
8. Ekonomické výpočty, investice, návratnost.
9. Energetické hodnocení v rámci EU. Hodnocení metodou BIM.
10. Energetické hodnocení v rámci EU. Hodnocení metodou BREEAM.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor