Detail předmětu

Vybrané statě ze vzduchotechniky

FAST-CT002Ak. rok: 2019/2020

Náplň předmětu tvoří problematika návrhu a provozu vzduchotechnických systémů. Jsou předkládány metody řešení komplexního přístupu respektující dynamické chování okrajových podmínek návrhu a provozu zařízení.
Zásadní úlohy představuje tepelné chování místností, filtrace, chlazení, vlhčení, sušení, proudění vzduchu a návrh vzduchotechnických výměníků. Poznatky jsou podkladem pro návrh vzduchotechnických systémů občanských a specializovaných budov s vyššími požadavky na stav interního mikroklimatu (např. čisté prostory).

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student prohloubí své znalosti o systémech větrání a klimatizace budov.

Prerekvizity

Pokročilé znalosti hydrauliky a aerodynamiky. Pokročilé znalosti vnitřnío mikroklima budov. Pokročilé znalosti řešení systémů vytápění a vzduchotechniky budov.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Okrajové podmínky návrhu vzduchotechnických systémů - psychrometrie
2. Dynamická simulace tepelného chování budov
3. Termodynamické a vlhkostní úpravy vzduchu
4. Proudění vzduchu a jeho distribuce
5. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice
6. Vodní a chladivové klimatizační systémy
7. Vzduchotechnika občanských staveb
8. Hybridní systémy vzduchotechniky
9. Filtrace, průmyslová vzduchotechnika
10. Analýza a proudění vzduchu v prostorách s vysokou vlhkostní zátěží
11. Analýza vnitřního mikroklima čistých prostorů
12. Vzduchotechnika čistých prostorů
13. Chyby při návrhu vzduchotechnických systémů

Cíl

Prohloubení poznatků v oblasti tvorby interního mikroklimatu systémy vzduchotechniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor