Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-TZB)

FAST-CT006Ak. rok: 2019/2020

Aplikace teoretických poznatků v disciplínách technických zařízení budov na zadaný objekt. Rozbor problematiky, vstupní požadavky, okrajové podmínky. Uplatnění publikovaných, realizovaných a aktuálních řešení v ČR i zahraničí. Aplikace výpočetní techniky. Experimentální přístupy k řešení.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen aplikovat získané teoretické poznatky v disciplínách technických zařízení budov na zadaný objekt.

Prerekvizity

Interní mikroklima, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů letního semestru magisterského studia.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností v oborech techniky prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor