Detail předmětu

Mechanika tekutin

FAST-CT051Ak. rok: 2019/2020

Úvod do hydrauliky. Základní zákony a jejich aplikace. Bernoulliho rovnice. Proudění tekutin potrubím. Chézyho rovnice, Darcyho-Weisbachova rovnice. Tlakové ztráty potrubí. Ustálený výtok z nádob. Neustálený pohyb tekutin v potrubí, hydraulický ráz. Proudění vzduchu v omezeném prostoru. Rychlostní pole a proudy.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student prohloubí své znalosti z hydrauliky, zejména o proudění tekutin v potrubních systémech.

Prerekvizity

Fyzika, matematika a základy zdravotní techniky a vytápění.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, základní pojmy, vlastnosti tekutin. Hydrostatika a relativní klid tekutin
2. Hydrodynamika, druhy tekutin, rovnice kontinuity
3. Proudění ideální tekutiny
4. Měření rychlosti a tlaku
5. Proudění vazké tekutiny
6. Laminární proudění v potrubí. Turbulentní proudění
7. Tlakové ztráty třením. Tlakové ztráty místními odpory
8. Neustálený pohyb tekutin. Proudění v korytech
9. Metoda počítačového modelování dynamicky tekutin - CFD
10. Vnitřní a vnější aerodynamika

Cíl

Základní informace o chování a účincích kapalin, o jevech vznikajících při proudění vody v talkových systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor