Detail předmětu

Vybrané statě ze zdravotechniky

FAST-CT003Ak. rok: 2019/2020

Teoretické základy práce čerpadel v hydraulických systémech. Využití čerpadel ve zdravotní technice - přehled systémů používaných v rámci zásobování budov vodou a přečerpání odpadních vod. Návrh čerpacích stanic a souvisejících zařízení.
Základní informace o systémech sprinklerových stabilních hasících zařízení.
Prohloubení znalostí o vsakovacích zařízeních a retenčních nádržích srážkových vod, využívání srážkových vod a ústředních systémů ohřívání vody v budovách. Přehled zařízení pro úpravu pitné vody před ohřevem. Problematika regulace teploty teplé vody.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student prohloubí své poznatky z oboru zdravotně technických instalací.

Prerekvizity

Základy hydrauliky - proudění vody v tlakových potrubích, principy zásobování budov vodou a odvádění odpadních vod, základy zásobování budov teplou vodou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Bilance potřeby vody a množství odpadních vod, úvod do čerpací techniky, hydraulické parametry čerpadel, dovolená sací výška čerpadel
2. Charakteristiky čerpadla a spojení více čerpadel
3. Charakteristiky potrubí, provozní parametry systémů čerpací techniky
4. Změny provozních parametrů systémů čerpací techniky
5. Čerpadla a čerpací stanice ve zdravotní technice
6. Automatické tlakové čerpací stanice s akumulační nádrží a bez akumulační nádrže
7. Určení velikosti přerušovací, tlakové a akumulační nádrže
8. Automatické čerpací stanice odpadních vod
9.Sprinklerová stabilní hasicí zařízení – účel, aplikace, základní soustavy
10. Hospodaření se srážkovými vodami, vsakovací zařízení, retenční nádrže, využívání srážkových vod
11. Ústřední ohřívání vody - zásobníkové, průtočné a smíšené, skladba systémů
12. Ústřední ohřívání vody - návrh systémů
13. Úprava pitné vody před ohřevem, možnosti regulace teploty teplé vody

Cíl

Rozšířit základní znalosti zdravotní techniky v oblastech čerpací techniky, sprinklerových hasících zařízení a ohřívání vody. Čerpací stanice pro zásobování budov vodou a přečerpací stanice odpadních vod, provádět související hydraulické výpočty a zpracovávat výkresovou dokumentaci, dále budou schopni efektivně navrhovat ústřední systémy ohřívání vody včetně tepelných výpočtů. Problematika sprinklerových hasících zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor