Detail oboru

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

FCHZkratka: NKCO_CHTOZPAk. rok: 2018/2019

Program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2001Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Studijní program poskytuje teoretické poznatky a praktické dovednosti v oborech chemie a chemických výrob, chemie a technologie ochrany životního prostředí, založených na současném stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje jejich aplikace a rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.Absolventi se uplatní v rozvíjejícím se odvětví ochrany životního prostředí a ve všech oborech v pozici ekologů, specialistů v oblasti ochrany ovzduší, vody a zpracování odpadů, v kontrolních orgánech a inspektorátech ochrany životního prostředí, v laboratořích zaměřených na chemii a biologii životního prostředí a v mnohých výzkumných a vzdělávacích institucích zabývajících se ochranou životního prostředí.

Klíčové výsledky učení

Absolventi se uplatní v rozvíjejícím se odvětví ochrany životního prostředí a ve všech oborech v pozici ekologů, specialistů v oblasti ochrany ovzduší, vody a zpracování odpadů, v kontrolních orgánech a inspektorátech ochrany životního prostředí, v laboratořích zaměřených na chemii a biologii životního prostředí a v mnohých výzkumných a vzdělávacích institucích zabývajících se ochranou životního prostředí.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi najdou uplatnění v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodo-hospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí.

Vstupní požadavky

Absolvování bakalářského studia studijního oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na VUT v Brně, nebo příbuzného studijního oboru, splnění podmínek daných směrnicí děkana k přijímacímu řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCT_CHL2Chemická legislativacs2PovinnýP - 13ano
MCO_CZP2Chemie životního prostředí cs4PovinnýzkP - 26ano
MCA_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs4PovinnýzkP - 26ano
MCO_SPT_PPraktikum ze speciální toxikologiecs2PovinnýL - 26ano
MCA_ISA_ZPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHTOŽPcs3PovinnýklL - 39ano
MCO_TEV1_PPraktikum z technologie vody Ics2PovinnýL - 52ano
MCO_RADRadioekologiecs3PovinnýzkP - 26ano
MCO_STXSpeciální toxikologie cs3PovinnýzkP - 26ano
MCO_TUVTechnologie úpravy vodycs4Povinnýzá,zkP - 26ano
MCO_CHRChromatografiecs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MCO_SVTSpeciální vodárenské technologiecs3Povinně volitelnýklP - 261ano
MCO_VHPVodní hospodářství průmyslu, obcí a krajiny cs3Povinně volitelnýklP - 261ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCA_AB1Angličtina B1en1PovinnýzkC1 - 13ano
MCO_EKTEkotoxikologiecs3PovinnýzkP - 26ano
MCO_ENAEnvironmentální analýza cs4PovinnýzkP - 26ano
MCO_LAB1_ZLaboratoř oboru I - CHTOŽPcs4PovinnýklL - 52ano
MCO_EKT_PPraktikum z ekotoxikologiecs2PovinnýL - 39ano
MCO_ENA_PPraktikum z environmentální analýzycs3PovinnýklL - 65ano
MCO_TNO_PPraktikum z technologie nakládání s odpadycs2PovinnýL - 26ano
MCO_TCOTechnologie čištění odpadní vodycs4PovinnýzkP - 26ano
MCO_TNOTechnologie nakládání s odpadycs4PovinnýzkP - 26ano
MCT_MSAMetody strukturní analýzycs4Povinně volitelnýklP - 261ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_DSZDekontaminace a sanace životního prostředícs3PovinnýklP - 26ano
MCO_DS_ZDiplomový seminář - CHTOŽPcs3PovinnýSD - 13ano
MCO_LAB2_ZLaboratoř oboru II - CHTOŽPcs8PovinnýklL - 104ano
MCO_LOPLegislativa v ochraně životního prostředícs3PovinnýklP - 13 / S - 13ano
MCO_TOZTechnologie obnovitelných zdrojů energiecs4PovinnýzkP - 26ano
MCO_TEOTechnologie ochrany ovzdušícs4PovinnýzkP - 26ano
MCO_HMSHmotnostní spektrometriecs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MCO_SNCSpeciální a nové technologie čištění odpadních vod cs3Povinně volitelnýklP - 261ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_DPDiplomová prácecs30PovinnýSL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 6 MCO_CHR, MCO_SVT, MCO_VHP, MCT_MSA