Detail předmětu

Praktikum z technologie nakládání s odpady

FCH-MCO_TNO_PAk. rok: 2018/2019

Exkurze do podniků zpracovávajícíh např. papír, sklo, železo (ocel), kovy, kaly, elektrická a elektronická zařízení včetně akumulátorů a baterií, autovraky, plasty a kaučuk, pneumatiky. Stroje a různá zařízení pro třídění a zpracování odpadů

Výsledky učení předmětu

Spojení teoretických a praktických znalostí o zpracování odpadů

Prerekvizity

Technologie nakládání s odpady, sběr, třídění, použití, recyklace a zneškodnění odpadů,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet za účast na exkurzích, zahrňující i písemnou zprávu o exkurzích a také domácí práci,

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Prohlídka čistírny odpadních vod, sběrných míst odpadů, recyklačních míst, skládek a odstraňování ve spalovně odpadů.

Cíl

Exkurze do podniků zpracovávajícíh např. papír, sklo, železo (ocel), kovy, kaly, elektrická a elektronická zařízení včetně akumulátorů a baterií, autovraky, plasty a kaučuk, pneumatiky. Stroje a různá zařízení pro třídění a zpracování odpadů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Exkurze, zpráva o exkurzích, vypracovaná písemnou formou

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor