Detail předmětu

Technologie obnovitelných zdrojů energie

FCH-MCO_TOZAk. rok: 2018/2019

Předmět má přispět k pochopení o vzájemné provázanosti jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí. Zvláštní pozornost je přitom věnována komplexnímu chápání technologických procesů vedoucích k optimálnímu využití jednotlivých alternativních zdrojů energie.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Orientace v oblasti a znalost alternativních energetických zdrojů. Pochopení principů a filozofie využívání obnovitelných zdrojů energie.
Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění ve vědecké a v technické praxi.
Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti OZE.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů. Absolvování a znalosti z kurzu chemie ovzduší, chemické inženýrství a fyzikální chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle. Během semestru mohou studenti podle potřeby využívat konzultačních hodin vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen zkouškou. Zkouška se získává za úspěšné zvládnutí povinné výuky, probíhá ústní formou.
Hodnotí se stupeň poznání komplexu technologií OZE a jejich vlivu na ŽP.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Energetické zdroje
2. Obnovitelné zdroje energie
3. Energie vody
4. Energie větru
5. Energie slunce - termika
6. Energie slunce - fotovoltaika
7. Tepelná čerpadla
8. Geotermální energie
9. Energie z biomasy
10. Bioenergie,Energie z kosmu
11. Úspory energie v rodinných a bytových domech, nízkoenergetické a pasivní domy
12. Regulace a měření energetických systémů

Cíl

Podat přehled o technologických procesech, regulaci a ekonomických možnostech jednotlivých alternativních zdrojů energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor