Detail oboru

Potravinářská chemie

FCHZkratka: BKCO_PCHAk. rok: 2017/2018

Program: Chemie a technologie potravin

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 31.12.2002Akreditace do: 1.9.2019

Profil

Zaměření oboru odráží trvale vysoký zájem o studium potravinářské chemie na FCH VUT v Brně. Umožňuje jednak plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Potravinářská chemie a biotechnologie (PCHBT), jednak odchod absolventů do praxe a současně reflektuje potenciální rozšíření zájmu o studium včetně možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe.

Klíčové výsledky učení

Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti přírodovědných disciplín, tvořících základ pro studium stěžejních předmětů z oblasti chemie a technologie potravin. V rámci studijního programu si studenti mohou vybírat ze dvou studijních oborů, a to "Potravinářské chemie " nebo "Biotechnologie". Absolvent oboru "Potravinářské chemie" bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní správy. Studijní obor "Biotechnologie" rozšíří další znalosti a dovednosti z vědních disciplín, které jsou založeny na výuce moderních biotechnologických předmětů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá v průběhu studia znalosti a dovednosti v oblasti chemického inženýrství, nevyhnutného pro řízení moderních technologických výrob. Tyto schopnosti nezbytně podmiňují i znalosti v oblasti přírodovědných disciplín jako je anorganická a organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie, fyzika a matematika, které jsou neodmyslitelnou součástí bakalářského studia. K tomuto základu, vzhledem ke specializaci studijního oboru, má absolvent znalosti i z disciplín bezprostředně souvisejících s řízením moderních potravinářských provozů. Základ tvoří znalosti z biologie, mikrobiologie a biochemie a navazující znalosti z potravinářských technologií, včetně úchovy potravin a legislativy. Pro výrobu zdravých a bezpečných potravin má absolvent znalosti i z oblasti zdravé výživy, správné výrobní praxe a základní analýzy potravin. Takto připravený absolvent, včetně praktických laboratorních dovedeností, může své uplatnění najít jak v průmyslové a obchodní sféře, tak i v oblasti kontrolní nebo výzkumně-vývojové.
Všeobecný teoretický inženýrský základ vědomostí se zaměřením na chemii, vytváří absolventům možnosti pokračovat v navazujících magisterských programech, zaměřených hlavně na potravinářské technologie, biotechnologie a příbuzné vědní obory.

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCV_A1Angličtina pro chemiky Ics1zimníPovinnýano
BCT_CHI1Chemická informatika Ics3zimníPovinnýklano
BCT_MAT1Matematika Ics8zimníPovinnýzá,zkano
BCT_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8zimníPovinnýzá,zkano
BCT_BIOObecná biologie a ekologiecs2zimníPovinnýzkano
BCT_CHL1Úvod do studia chemiecs1zimníPovinnýano
BCT_ZLTZáklady laboratorní technikycs1zimníPovinnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCV_A2Angličtina pro chemiky IIcs1letníPovinnýano
BCT_FYZ1Fyzika Ics6letníPovinnýzá,zkano
BCT_CHI2Chemická informatika IIcs4letníPovinnýzá,zkano
BCT_MAT2Matematika IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BCT_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5letníPovinnýzá,zkano
BCA_OBTObecná toxikologiecs2letníPovinnýzkano
BCT_OCH1Organická chemie Ics6letníPovinnýzá,zkano
BCT_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3letníPovinnýklano
BCT_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3letníPovinnýklano
BCA_TEKTechnické kreslenícs2letníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCA_ANC1Analytická chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BCV_A3Angličtina pro chemiky IIIcs1zimníPovinnýano
BCA_FCH1Fyzikální chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BCO_MIBMikrobiologiecs4zimníPovinnýzkano
BCT_OCH2Organická chemie IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
BCA_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3zimníPovinnýklano
BCA_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3zimníPovinnýklano
BCT_EMTMěřicí technikacs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
BCT_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCA_ANC2Analytická chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BCV_A4Angličtina pro chemiky IV (B1)cs3letníPovinnýzá,zkano
BCA_BCH1Biochemie Ics4letníPovinnýzá,zkano
BCA_FCH2Fyzikální chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BCA_MCHMakromolekulární chemiecs3letníPovinnýzá,zkano
BCA_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3letníPovinnýklano
BCA_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3letníPovinnýklano
BCT_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3letníPovinnýklano
BCA_LSP1Laboratorní projekt Ics2letníPovinně volitelnýkl1ano
BCO_ODP_POdborná praxe - PCHcs4letníPovinně volitelný1ano
BCA_ISOSystémy jakosti a ISO normycs2letníPovinně volitelnýkl1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCO_ACP1Analytická chemie potravin Ics4zimníPovinnýzkano
BCO_BIT1Biotechnologie Ics4zimníPovinnýzá,zkano
BCA_CHI1Chemické inženýrství Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BCO_CHP1Chemie potravin Ics4zimníPovinnýzkano
BCO_BCH_PPraktikum z biochemiecs2zimníPovinnýano
BCA_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2zimníPovinnýklano
BCO_MIB_PPraktikum z mikrobiologiecs2zimníPovinnýano
BCO_ZPTZáklady potravinářských technologiícs4zimníPovinnýzkano
BCO_BIO1Bioinženýrství Ics4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
BCA_LSP2Laboratorní projekt - MA IIcs4zimníPovinně volitelnýkl2ano
BCO_MOG1Molekulární genetika Ics4zimníPovinně volitelnýzk1ano
BCA_UBP_PCHÚvod do bakalářské práce - PCHcs2zimníPovinně volitelnýkl2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCO_BAPBakalářská prácecs12letníPovinnýano
BCA_CHI2Chemické inženýrství IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BCO_ACP_PPraktikum z analytické chemie potravincs3letníPovinnýklano
BCA_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2letníPovinnýklano
BCO_PUPPrincipy uchovávání potravincs4letníPovinnýzkano
BCO_BCHBytová chemiecs2letníPovinně volitelnýkl1ano
BCO_KCHKosmetická chemiecs4letníPovinně volitelnýzk1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
2 1 BCA_LSP2, BCA_UBP_PCH