Detail předmětu

Makromolekulární chemie

FCH-BCA_MCHPovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr1, 2 ročník3  kredity

Základní pojmy makromolekulární chemie a její místo v polymerních vědách. Struktura a názvosloví polymerů. Základní definice a vztahy, podmínky vzniku makromolekul. Velikost a distribuce polymerních molekul. Skupenské stavy a nadmolekulární struktura polymerů. Polykondenzace a polyadice. Radikálové řetězové polymerace. Iontové řetězové polymerace. Koordinační polymerace. Některé reakce polymerů. Přehled základních průmyslových polymerů, jejich vlastnosti a aplikace. Přírodní, anorganické a speciální polymery. Reologické vlastnosti a zpracování polymerů.

Výsledky učení předmětu

organická chemie, fyzikální chemie, matematika

Prerekvizity

zkoušky organická chemie I, fyzikální chemie I

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně a cvičení - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška
1. část písemný test (0 - 100 bodů, k postupu k ústní zkoušce 60 bodů)
2. část ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy makromolekulární chemie a její místo v polymerních vědách.
2. Struktura a názvosloví polymerů.
3. Základní definice a vztahy.
4. Podmínky vzniku makromolekul.
5. Velikost a distribuce polymerních molekul.
6. Skupenské stavy a nadmolekulární struktura polymerů.
7. Polykondenzace a polyadice.
8. Radikálové řetězové polymerace.
9. Iontové řetězové polymerace.
10. Koordinační polymerace.
11. Některé reakce polymerů.
12. Přehled základních průmyslových polymerů, jejich vlastnosti a aplikace.
13. Přírodní, anorganické a speciální polymery, jejich vlastnosti a aplikace.
14. Reologické vlastnosti a zpracování polymerů.

Cíl

Cílem předmětu „Makromolekulární chemie“ je seznámit studenty se základy tohoto vědního oboru, s jeho umístěním a vztahy v rámci systému souvisejících vědních disciplin. Poskytuje základní znalosti o mechanismech vzniku polymerů, jejich syntézách, vlastnostech a aplikacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning