Ing.

Vratislav Čmiel

Ph.D.

FEKT, UBMI – asistent

+420 54114 6625
cmiel@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • ČMIEL, V.; RYCHTÁRIK, M.; PROVAZNÍK, I.: CONTRACT; Detektor kontrakcí izolovaných srdečních buněk. UBMI FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • ČMIEL, V.; KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.: STIM-GEN; Generátor obdélníkových napěťových pulzů pro stimulaci buněk vnějším elektrickým polem. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • ČMIEL, V.; KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.: DUAL-PORT; Adaptér na port mikroskopu pro připojení dvou kamer pro buněčné experimenty. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: PETR-EL; Mikroskopický elektrodový systém pro Petriho misky. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • CHMELAŘ, M.; ČMIEL, V.; BALOGH, J.: Elektrostimulátor buněk; Zařízení pro elektrostimulaci buněk řízené z LabView. Ústav biomedicínského inženýrství FEK VUT. URL: http://www.vutbr.cz/lide/milan-chmelar-260/tvurci-aktivity. (funkční vzorek)
  http://www.vutbr.cz/lide/milan-chmelar-260/tvurci-aktivity, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: opticky-adapter-2kam; Adaptér pro promítání spektrálně rozděleného obrazu na dvě digitální kamery. UBMI. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: opticky-adapter-ixon; Adaptér pro promítání spektrálně rozděleného obrazu na jeden obrazový snímač. UBMI. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • BALOGH, J.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: rychly-perf-system; Rychlý perfuzní systém pro buněčnou mikroskopii. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: BS400 PROC; Software pro předzpracování dat chemického analyzátoru Mindray BS400. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně, Mendlova univerzita v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • KUNA, Z.; ČMIEL, V.: OCT_surface_tisssue; Software pro mapování povrchu biologických tkání. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: hemodyn-monitor; Plugin pro hodnocení hemodynamických parametrů k monitoru Datex-Ohmeda. UBMI. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: viabilita-sw; Programové vybavení v LabVIEW pro hodnocení viability buněk z fluorescenčního obrazu. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.: LIFETIME; Software pro vyhodnocení a vizualizaci doby života fluorescence v obrazech pořízených konfokální mikroskopií. UBMI. URL: http://dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.: VIABILITY; Programové vybavení pro hodnocení viability kardiomyocytů na základě analýzy tvaru, doby života fluorescence a intenzity fluorescence. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • BAIAZITOVA, L.; SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; KLOUBA, L.; PROVAZNÍK, I.: SMC-001; Application for simulation of action potentials and membrane currents. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • BAIAZITOVA, L.; CHMELÍK, J.; SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: CNL-001; Plant cell nucleus localization from confocal images. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.