Detail produktu

Software pro mapování povrchu biologických tkání

KUNA, Z. ČMIEL, V.

Typ produktu

software

Abstrakt

Tento software zobrazuje povrch i vnitřní strukturu biologických tkání(kostí, sítnice, kůže atd....) získaných ze zobrazovací modality optické koherentní tomografie. Pro vizualizační účely je využito programu ImageJ, který je propojen s Matlabem. Dále bude sloužit jako nástroj pro analýzu OCT dat.

Klíčová slova

Optická koherentní tomografie; povrch a vnitřní struktura biologických tkání; vizualizace

Datum vzniku

31.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www