Detail produktu

Mikroskopický elektrodový systém pro Petriho misky

ČMIEL, V. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Elektrodový systém umožňuje připevnění na hranu Petriho misky. Obsahuje dvě stříbrné elektrody vzdálené 4 mm. Jeden pár elektrod je pokryt izolačním lakem, druhý pár je bez ilozace. Elektrody mohou být poutižy pro stimulaci buněk proudem či generování vnějšího elektrického pole.

Klíčová slova

Petriho miska, elektrody, stimulace, buňky, kardiomyocyty.

Datum vzniku

30.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www