Detail produktu

Software pro vyhodnocení a vizualizaci doby života fluorescence v obrazech pořízených konfokální mikroskopií

ČMIEL, V.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software umožňuje výpočet a vizualizaci doby života fluorescence v uměle vytvořeném pseuodobarevném obraze ze sady snímků pořízených konfokální mikroskopií. Je určen pro konfokální mikroskopy disponující funkcí "gating" zajišťující časové posunutí otevření detektoru po excitaci.

Klíčová slova

konfokální mikroskopie, doba života fluorescence

Datum vzniku

05.09.2014

Umístění

UBMI

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty