Detail produktu

Generátor obdélníkových napěťových pulzů pro stimulaci buněk vnějším elektrickým polem

ČMIEL, V. KUBICOVÁ, V. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení je připojeno na zdroj stabilního stejnosměrného napětí. Na vstupu je připojeno k NI-DAQ kartě s PC a LabVIEW. Na výstup propouští stabilní pravoúhlé obdélníkové pulsy ze zdroje stabilního stejnosměrného napětí, jejichž frekvence a šířka odpovídá půlsům generovaným v LabVIEW.

Klíčová slova

generátor, pulz, buňka

Datum vzniku

27.08.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www