Detail produktu

Zařízení pro elektrostimulaci buněk řízené z LabView

CHMELAŘ, M. ČMIEL, V. BALOGH, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení je určeno pro stimulaci živých buňky umístěných v nádobce pomocí elektrických impulzů s měnitelnými parametry (amplituda, opakovací kmitočet a doba trvání).

Klíčová slova

obdélníkový impuls, LabView, živá buňka

Datum vzniku

17.10.2012

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství FEK VUT

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www